36. Wetsvoorstel 30145: Voortgezet ouderschap na scheiding: Voorlopig Verslag van 9 oktober 2007 van de Vaste Commissie van Justitie (Eerste Kamer)

Vaste Commissie voor Justitie **) – Eerste Kamer der staten Generaal – Vergaderjaar 2007-2008 – Vastgesteld…