21. Wetsvoorstel 30145: Voortgezet Ouderschap na Scheiding: Eindversie zoals in de Tweede Kamer aangenomen en naar de Eerste Kamer gestuurd werd

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006-2007 30145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek…