Manifestatie van SOS PAPA België op 25 april 2012 in Brussel

(11:00 – 13:00 uur: Brusselse Jeugdrechtbank: Portalis gebouw, Vierarmenstraat 4, 1000 Brussel)

Ter gelegenheid van de zevende Internationale Bewustwordingsdag Oudervervreemding organiseert SOS Papa België op woensdagmorgen 25 April 2012 tussen 11:00 en 13:00 uur een manifestatie bij de Brusselse Jeugdrechtbank (Portalis gebouw, Vierarmenstraat 4, Rue des Quatre Bras, 4 – 1000 Brussel) om meer aandacht te vragen voor een effectieve aanpak van de affectieve en emotionele schade van scheidingen voor kinderen.

Zie voor meer informatie:

Nederlandse google vertaling:

Platform SOS-Papa, Brussel – Wallonië – Vlaanderen
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&ie=UTF8&langpair=fr%7Cnl&rurl=translate.google.com&twu=1&u=http://sospapa.info/&usg=ALkJrhi9QYB5LofXta8gp93LZF9_z58_Fg

Manifestatie van SOS PAPA België op 25 april 2012 in Brussel
Een vader, recht dat niet gehandhaaft wordt en oudervervreemding die niet erkend wordt in België http://translate.google.nl/translate?sl=fr&tl=nl&js=n&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fsos-papa.blogspot.com%2F2012%2F04%2Fmanifestation-du-25-avril-2012.html

Originele Franse bericht:

Plate-forme SOS papa, Bruxelles – Wallonie – Flandre
http://sospapa.info/

Manifestation du 25 avril 2012
Un papa, justice non appliquée et aliénation parentale non reconnue en Belgique, http://sos-papa.blogspot.com/2012/04/manifestation-du-25-avril-2012.html