Mijn kerstwens voor dit jaar is … mijn vader! (Europese Petitie)

Miljoenen kinderen brengen Kerstmis en Nieuwjaar door in de koesterende warmte en liefde van hun families en gezinnen.

Maar miljoenen andere kinderen moeten Kerst en Nieuwjaar doorbrengen zonder hun eigen vaders, moeders of grootouders.

Door (echt)scheiding blijven veel kinderen kwetsbaar achter om door hun volwassen zorgouder als ‘wapen’ te worden ingezet om de andere ouder pijn en verdriet te bezorgen – vooral rond de Kersttijd. Zonder daar goed bij na te denken ‘vervreemden’ sommige van deze ouders in de hitte van de gevoerde ‘scheidingsstrijd’ hun kinderen van de andere ouder.

Deze kwetsbare kinderen vallen daarbij ten offer aan familierechtspraak die verre van kind- en familievriendelijk is. De familierechtspraak waaraan zij worden onderworpen is traag en van dubieuze kwaliteit en is zo mager dat het hen tot ‘wees’ maakt van hun nog levende ouders en grootouders.

Hoewel zij nog leven worden de kinderen onbereikbaar gemaakt voor hun ouders en grootouders. En het wordt de kinderen daarbij vaak zo onmogelijk gemaakt om contact te krijgen met hun ouders en grootouders, dat ze deze misschien zelfs wel dood wanen.

Maar samen kunnen we het verschil maken!

Allemaal tezamen kunnen we van de wereld weer een betere plaats maken en de liefde, de vrede, het geluk en de warmte terugbrengen in het leven van deze kinderen, zoals zij die eerder ook hebben gekend.

Laten we hun Kerstwens vervullen.
Laten we deze Kerst en Nieuwjaar de door (echt)scheiding van hun ouders en grootouders vervreemde kinderen weer herenigen met hun families, hun vaders, moeders, grootouders.

Deze kinderen hebben geen stem in wat hen is overkomen en nog overkomt, dus laten wij de stem voor deze kinderen zijn door uw handtekening te zetten onder deze petitie.

Zet uw handtekening voor de rechten van kinderen en ouders in Europa!

Onderteken de Europese Petitie!

Aan de voorzitter van de Europese Commissie D. Jose Manuel Barroso
Aan de voorzitter van het Europees Parlement D. Jerzy Buzek

Ik wil mijn bezorgdheid uitspreken, nadat ik uit het Lissabon-rapport heb begrepen, dat er kinderen in Europa zijn die jarenlang van hun familie gescheiden worden zonder grond of reden en zonder bescherming van de voor hen verantwoordelijke overheden.

Bovendien is het een grote verrassing voor mij dat, volgens de informatie uit het Lissabon-rapport, er in Europa nu speciale of gespecialiseerde rechtbanken op deelproblemen bestaan, die de meest elementaire rechten op verdediging met voeten treden, en dat deze rechtbanken op grond van gendercriteria specifieke groepen burgers vervolgen.

Ik ben geschokt te hebben begrepen uit het Lissabon-rapport, dat de communitaire en publieke middelen die door ons allen worden bijgedragen, nu worden gebruikt om de bepalingen uit het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie te ondermijnen en af te breken.

Ik ben het eens met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dat;

• alle kinderen recht hebben op bescherming volgens de leden 1 en 2 van artikel 24;

• geen enkel kind zonder reden mag worden gescheiden van hun families in overeenstemming met lid 3 van artikel 24

• vrouwen en mannen gelijk zijn en allen moeten handelen en voortgaan in de zin van daadwerkelijke gelijkheid in overeenstemming met artikel 23;

• alle burgers het recht hebben om zich te verdedigen in een eerlijke en onpartijdige rechtsgang en rechtbanken, zoals benadrukt in artikel 47,

• niemand mag worden gediscrimineerd op grond van geslacht, ras, kleur, afkomst, religie of politieke overtuiging, zoals aangegeven in artikel 21.

Daarom vraag ik van de Europese Commissie en het Europees Parlement dat zij de in het Lissabon-rapport naar voren gebrachte en opgeworpen kwesties en onderwerpen naar behoren zullen onderzoeken en dienovereenkomstig zullen handelen om de naleving van het Verdrag van Lissabon te verzekeren.

(*) Required fields

Mr./Mrs./Association (*)

First name (*)

Surname (*)

Profession (*)

Town (*)

Post code (*)

E-mail address(*)

Country (*)

Nationality (*)

I accept Lisbon Report • Denuncia de Lisboa processes my personal data according Portuguese law and sends me further email.
Sending ...

Lissabon Rapport

wenst alle Europese scheidingskinderen en uzelf

Prettige Kerstdagen

en een Gelukkig Nieuwjaar toe

met beide ouders

en met de grootouders van beide kanten

Lissabon Rapport is lid van het

Platform voor Europese Vaders

(Platform for European Fathers)
info@lisbonreport.com
Lissabon Rapport | Lisbon Report | Denuncia de Lisboa wordt gesteund door burgers en organisaties uit 20 Europese landen.

United Kingdom

«