Oproep Andere Tijden (NTR) – Toenmalige partnervaders van ongehuwde afstandsmoeders uit de 60-er tot 80-er jaren

In de jaren 60, 70 en begin 80 deden ca. 20.000 ongehuwde moeders min of meer gedwongen afstand van hun kind. Daar waren natuurlijk ook vaders bij betrokken maar die blijven in de verhalen meestal buiten beeld.

Het geschiedenisprogramma Andere Tijden (van de NTR) zoekt contact met vaders waarvan het kind is afgestaan en die ons willen vertellen over hun situatie.

U kunt zich tot eind mei 2024 zonder enige verplichting voor nadere inlichtingen aanmelden op emailadres oproepanderetijden@vaderkenniscentrum.nl.
Bij vermelding van uw telefoonnummer, neemt Hannah Dogger van het programma ‘Andere Tijden’ (NTR) dan weer contact met u op.

Verzorgsters van kindertehuis Annette in Amsterdam doen twee peuters in bad. Tehuis Annette werd in 1905 opgericht t.b.v. ongehuwde moeders en hun kinderen. (Nationaal Archief : Fotocollectie Van de Poll, 1932)