Oproep tot deelname aan een onderzoek naar ouderverstoting :: Ervaringen van verstoten ouders gezocht

Update op 1 maart 2023: Deze oproep is inmiddels gesloten !!

Binnen mijn Master Contextuele Benadering ga ik onderzoek doen. De Contextuele Benadering gaat over de verbinding tussen mensen en de kracht van familieverbanden. Elk kind is in principe loyaal naar beide ouders en/maar er zijn allerlei vormen van loyaliteitsconflicten.

Gespleten loyaliteit is een voorbeeld van zo’n conflict. Als een kind door een ouder dusdanig en structureel wordt beïnvloedt om de andere ouder te wantrouwen kan dit leiden tot (forse) psychiatrische problematiek. Binnen ouderverstotingsproblematiek is dit volop aan de hand. Erg complex omdat het vaak subtiel en achter de schermen plaatsvindt. Er is voor professionals nog veel te leren over wat er achter de schermen allemaal kan spelen.

Het belangrijkste doel van mijn onderzoek is daarom om beter inzicht te krijgen in het ontstaan van ouderverstoting vanuit het contextuele begrip ‘gespleten loyaliteit’.

Binnen mijn onderzoek wil ik hiertoe ouders interviewen die zelf ervaren (hebben) hoe het is om verstoten te worden door een eigen kind. In een éénmalig gesprek, bij voorkeur in levende lijve tijdens een afspraak in de eerste maanden van komend voorjaar 2023, sta ik graag met u stil bij uw ervaringen en inzichten vanuit het perspectief van de ‘verstoten’ ouder. En uiteraard staan we daarbij ook stil bij het garanderen van uw privacy en zal ik t.z.t. open naar u rapporteren over de uitkomsten en resultaten van mijn onderzoek.

Hierbij werk ik samen met Stichting Vader Kennis Centrum, die mijn oproep en onderzoek wil ondersteunen.

Lambert Weerd, november 2022