Raad van State heeft grote aarzelingen bij wetsvoorstel over juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder (Wetsvoorstel lesbisch ouderschap)

Samenvatting bij het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel lesbisch ouderschap
Bron: Raad van State, 15-4-2011

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft grote aarzelingen bij het wetsvoorstel over het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder en heeft daarom de Minister van Justitie geadviseerd het wetsvoorstel nog eens grondig te bekijken. Het advies is op 13 oktober 2011 door de minister openbaar gemaakt.

Doel
Het wetsvoorstel regelt dat de echtgenote van de moeder van rechtswege de juridische moeder wordt van het kind dat tijdens het huwelijk is geboren. Voorwaarde is dat het kind is verwekt met behulp van het zaad van een anonieme zaaddonor. Het wetsvoorstel regelt ook dat een vrouw het kind van een andere vrouw kan erkennen en dat de rechter op verzoek het moederschap van de (ex-)partner van de echte moeder kan vaststellen.

Afstammingsrecht
De Afdeling advisering stelt vast dat het wetsvoorstel het afstammingsrecht ingrijpend wijzigt. Nu is het uitgangspunt van het afstammingsrecht de biologische afstamming. Dat uitgangspunt wordt verlaten. De tweede moeder kan immers niet de biologische moeder zijn. De regering voert alleen praktische argumenten aan voor deze ingrijpende wijzigingen. De argumenten van de regering uit het nabije verleden voor behoud van het op biologische verwantschap gebaseerde afstammingsrecht blijven onbesproken. De verhouding tot de bestaande, eenvoudige en lichte adoptieprocedure als alternatief is bovendien onvoldoende meegewogen.

Afweging van belangen
Een ingrijpende wijziging van het afstammingsrecht vereist een integrale afweging van alle belangen van het kind, de moeders en andere familie bij de vestiging van afstammingsrelaties. De Afdeling advisering komt aan de hand van voorbeelden tot de conclusie dat er geen nieuw evenwicht is gevonden in de afweging van de belangen van het kind en de bij zijn ontstaan betrokken volwassenen. Volgens de Afdeling advisering zijn de uitgangspunten van het voorstel nog niet uitgekristalliseerd en nog onvoldoende doordacht. De Afdeling advisering merkt hierbij op dat de verschillende adviesinstanties dezelfde mening zijn toegedaan.

Lees hier de tekst van het volledige advies en het nader rapport van de afdeling advisering van de Raad van State.