Reactie op stellingname Jesse Klaver (GroenLinks) in het anti-racisme-debat in het AD van 1 juli 2020

“Als je een witte, heteroseksuele man bent in de westerse wereld, dan sta je echt 100-nul voor”
Jesse Klaver

(Uit: Klaver: ‘Akwasi vergelijken met Zwarte Piet is gewoon racisme. Punt uit’; Algemeen Dagblad Online, Hanneke Keultjes, 01-07-20, https://www.ad.nl/politiek/klaver-akwasi-vergelijken-met-zwarte-piet-is-gewoon-racisme-punt-uit~a0d6c021/

 

Geachte heer Klaver,

Ik heb voor u als politicus veel respect. Ook het feit dat u zich ook nu openlijk en duidelijk uitspreekt tegen racisme geeft mij een warm gevoel.

Toch zou ik, als witte heteroseksuele man, u de vraag willen stellen of het echt zo is dat wij in de Westerse wereld altijd met 100-nul voor staan?

(Is dat door u voldoende gezocht?)

Ik heb als witte heteroseksuele man in Nederland na scheiding het contact met mijn drie kinderen verloren, terwijl 2 officiële onderzoeken uitwezen dat ik op alle terreinen mijn toen minderjarige kinderen meer te bieden had dan de moeder. Als Nederlandse witte man werd ik door de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg en de rechterlijke macht behandeld als tweederangs burger. Het contact met je kinderen verliezen, niet omdat je als ouder niet capabel bent, maar omdat je man bent. Een diepe vorm van ongelijke behandeling. Dit terwijl ook ik als witte heteroseksuele man ben opgegroeid met het afwijzen van elke vorm van discriminatie. Beelden van M.L. King en M. Gandhi waren voor mij grote voorbeelden.

Ik ben opnieuw getrouwd met een Antilliaanse vrouw, donkere stiefzoon, heb een zgn. support dochter uit Congo en een pleegdochter met gemengd bloed.

Voor het opvoeden van mijn eigen 3 kinderen vonden de overheidsinstanties en de rechterlijke macht dat ik daar geen rol in moest spelen, moeder (de vrouw) wilde niet en dat was als motivatie voldoende.

Als bestuurslid van de Stichting Vader Kennis Centrum (VKC) blijkt uit de vele dossiers dat deze behandeling door overheidsinstanties geen incident, maar een patroon is. Als Stichting helpen wij vaders (en ook incidenteel moeders) uit allerlei achtergronden: Pakistaans, Iraans, Turks, Antilliaans, Marokkaans enz. Uit onderzoek is verder gebleken dat, ook blanke mannen, maar met name allochtone mannen, in het Strafrecht veel zwaarder bestraft worden. Uit onderzoek van de Centrale Autoriteit blijkt dat 70% van de internationale kinderontvoeringen wordt gepleegd door moeders, in Nederland ligt dit percentage vermoedelijk zelfs nog hoger. Dat er, met uitzondering van seksueel geweld, op alle andere terreinen van huiselijk geweld: fysiek, emotioneel enz. meer meldingen zijn van vrouwen als daders dan mannen. Uit onderzoek blijkt dat maar zeer weinig vrouwen worden vervolgd, terwijl dit percentage (ook onder blanke mannen) veel hoger ligt.

De bijbel zegt inderdaad: “Zoekt en Gij zult vinden”. Maar waarom wordt er bij deze vorm van ernstige discriminatie (gender racisme) nog altijd weggekeken?

We zien nu openlijk welke bevolkingsgroepen zich gediscrimineerd voelen, maar waarom wordt, terwijl er al veel signalen van discriminatie van vaders bij de politiek zijn binnengekomen, deze vorm van discriminatie door politici niet benoemd?

We waarderen enorm de inzet van uw partijgenoot Lisa Westerveld en recente bijdragen voor de problematiek van blijvend en gelijkwaardig ouderschap door de heer Van den Berge.

Mijn boodschap aan u meneer Klaver is: Zoekt en gij zult ook vinden dat de witte, heteroseksuele man in de Westerse samenleving aan ernstige vormen van discriminatie wordt blootgesteld. Ik hoop dat u als politicus ook deze vorm zou willen en durven benoemen.

Met vriendelijke groet,

Bas van ’t Hoff

(bestuurslid VKC)