Relatie met uitwonende vader na scheiding van cruciaal belang voor kind

Promotie

Mw. E.M. Hakvoort/ Pedagogiek
Parenting and child adjustment after divorce

Scheiden heeft een negatieve invloed op het welzijn van kinderen, zo blijkt uit een groot aantal studies. Esther Hakvoort onderzocht de kwaliteit van gezinsrelaties na een scheiding. Net als in intacte gezinnen, hangen in scheidingsgezinnen de relaties tussen de verschillende gezinsleden met elkaar samen, zo blijkt uit de studie. Bovendien blijkt de uitwonende vader van cruciaal belang voor het kind. Een warme relatie tussen vader en kind zorgt voor meer zelfvertrouwen en sociale competentie van kinderen. Daarnaast spelen conflicten tussen moeder en ex-partner een belangrijke rol in het vóórkomen van probleemgedrag van kinderen. Hakvoort bevestigt met haar studie dat kinderen in scheidingsgezinnen meer risico lopen op het ontwikkelen van problemen. Dit risico lijkt echter niet echter zozeer te worden veroorzaakt door de echtscheiding zelf, maar door de kwaliteit van de gezinsrelaties na de scheiding. Ouders die gaan scheiden staan daarom voor de belangrijke opgave om een relatie die gebaseerd was op wederzijdse gevoelens, om te vormen naar een relatie gebaseerd op de gedeelde zorg voor het kind, aldus Hakvoort.

Promotor

dhr. prof. dr. J.M.A. Hermanns

Locatie

Aula van de UvA
Singel 411
1012 WN Amsterdam

Deelname

Toegang vrij
Bron: UvA Persvoorlichting
persvoorlichting@uva.nl