Renske Keizer wereldwijd eerste hoogleraar vaderschap

Oratie Renske Keizer als bijzonder hoogleraar vaderschap
Renske Keizer geeft op 15 april 2016 haar oratie als bijzonder hoogleraar vaderschap in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. © Foto Vader Kennis Centrum

Publiekssamenvatting van de oratie van Renske Keizer

Het bestuderen van de wisselwerking tussen sociale structuur, familie-omgeving en het gedrag van vaders creëert niet alleen een beter begrip van de rol die vaders spelen in de ontwikkeling van hun kinderen, maar biedt beleidsmakers ook handvatten om beleid te ontwikkelen dat beter aansluit bij de wensen en behoeften van vaders, moeders, kinderen, gezinnen en samenlevingen. Dat stelt Renske Keizer in haar oratie.

In de wetenschap stonden vaders lange tijd langs de spreekwoordelijke pedagogische zijlijn. Door gestegen echtscheidingspercentages, hogere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en meer egalitaire opvattingen over de taakverdeling tussen ouders, heeft de rol van vaders in de ontwikkeling van hun kinderen echter een steeds centralere plek ingenomen in het wetenschappelijke (en het maatschappelijke) debat.

Het meeste vaderschapsonderzoek richt zich op wat de vader doet en welke invloed dat gedrag heeft op de ontwikkeling van het kind. De omstandigheden waaronder de invloed van de vader op de ontwikkeling van zijn kind het grootst dan wel kleinst is, zijn volgens Keizer onderbelicht.

Keizer besteedt in haar onderzoek expliciet aandacht aan de bredere context die het gedrag en de invloed van de vader op de ontwikkeling van het kind kan beïnvloeden. Meer specifiek bestudeert zij in hoeverre de invloed van de vader op de ontwikkeling van zijn kind afhangt van de taakverdeling in het gezin, de familiestructuur en sociale klasse waarin de vader zich begeeft, de ontwikkelingsfase van zijn kind en ook het land waarin de vader woont.

Mw. prof. dr. R. Keizer is sinds september 2014 bijzonder hoogleraar Pedagogiek, in het bijzonder inzake de rol en pedagogische betekenis van vaderschap, bij de Universiteit van Amsterdam. Deze bijzondere leerstoel “vaderschap” aan de Universiteit van Amsterdam werd ingesteld door de Stichting Vader Kennis Centrum en mede mogelijk gemaakt door de Bernard van Leer Foundation. Daarnaast is Renske Keizer Universitair Hoofddocent Sociologie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.