Vadercongres op 18 april 2018 – Betekenis rol vaders de maat genomen

Welke rol spelen vaders in het leven van het ongeboren en jonge kind? Voor welke uitdagingen staan ze? En wat weten we eigenlijk vanuit wetenschap en praktijk over bijvoorbeeld de rol van vaders bij hechting, in de zwangerschap en bij borstvoeding? Het Congres Vaders in de 21e eeuw, een initiatief van NIP Sectie Het Jonge Kind en Vakblad Vroeg, komt op 18 april 2018 met antwoorden.

Het vaderschap staat te weinig op het netvlies van zorgprofessionals”, vindt dr. Louis Tavecchio die tijdens het congres een lezing verzorgt.  De Emeritus Professor aan de Universiteit van Amsterdam vindt dat zorgprofessionals zich te weinig bewust zijn van de betekenis van de vader-kindrelatie vanaf de eerste levensjaren. “De vaderrol is beslist niet minder belangrijk dan die van de moeder”, benadrukt Tavecchio. “De mythe gaat dat veel mannen het vaderschap leuk beginnen te vinden wanneer hun kind voor het eerst begint met terug praten. Maar dat is veel te laat. Juist tussen 0 en 3 jaar vindt de hechtingsperiode plaats met de ouders. Het is heel belangrijk voor de vader om dat te weten. Hetzelfde geldt voor de rol van vaders tijdens de zwangerschap. Die heeft namelijk een voorspellende waarde voor de daadwerkelijke invulling van het vaderschap.”

Verloskundige, trainer en auteur David Borman is één van de deskundigen die tijdens het congres een workshop verzorgt. Hij stoort zich eraan dat aanstaande vaders door zorgprofessionals nog nauwelijks direct worden geadresseerd. “Vrijwel alle aandacht gaat uit naar de aanstaande moeder. Jammer, want ook vaders hebben de behoefte aangesproken te worden. Het jonge gezin is bovendien gebaat bij een betrokken vader.” Zorgprofessionals rond een gezin spelen volgens Borman een wezenlijke rol in de mate waarop mannen invulling kunnen geven aan hun rol, juist ook tijdens zwangerschap en bevalling. Handicap daarbij is dat deze professionals vaak vrouwen zijn. “Dat heeft zijn weerslag op de benadering van gezinnen, waardoor mannen zich niet altijd voelen aangesproken

Vadercongres op 18 april 2018
Het vadercongres, dat plaatsvindt in Utrecht, gaat dieper in op de onderwerpen die Louis Tavecchio en David Borman aanstippen. Dit gebeurt in zowel lezingen als workshops. De dag wordt afgesloten met een debat over 1001 kritieke dagen en de rol van vaders.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Vakblad Vroeg: www.vakbladvroeg.nl/congres-vaders-21e-eeuw