Vader Kennis CentrumVADERSCHAPSSYMPOSIUM 2017 - Vader Kennis Centrum
Menu
 
Vaderschapssymposium 2017

Positie van de uitwonende ouder na scheiding
Symposium op het snijvlak van pedagogie en familierecht 

De thema’s (rechts-)positie van uitwonende ouders en hun kinderen na scheiding, aanpassing familiewetgeving en ouderverstoting zijn actueler dan ooit. Het Nationaal Vaderschapssymposium 2017 van het Vader Kennis Centrum i.s.m. Trias Pedagogica belicht deze thema’s op het snijvlak van pedagogie en familierecht  en is van belang voor zowel pedagogen als juristen, voor zowel wetenschappers als uitvoerenden in de jeugdhulp op gemeentelijk niveau. 

Informatie
Het symposium staat dit jaar onder leiding van dagvoorzitter Abdellah Mehraz, directeur en oprichter van Trias Pedagogica, debatleider

Aan het einde van de dag wordt weer de jaarlijkse Vadertrofee m/v 2017 uitgereikt.

Datum
Dinsdag 12 december 2017, 9:00 – 17:00 uur

Locatie
Avans Hogeschool, Breda, Hogeschoollaan 1, 4818 CR Breda, 088 525 7500 (parkeren ingang Molengracht)

Organisatie
Georganiseerd door Vader Kennis Centrum in samenwerking met Trias Pedagogica.

Accreditatie
Voor het Vaderschapssymposium is NIP accreditatie aangevraagd.

Kosten
De deelnemersbijdrage is € 195,- (€49,- voor studenten en donateurs), inclusief lunch.

Aanmelding
U dient zich vooraf aan te melden voor het symposium in verband met de beperkte capaciteit van de zaal.

U kunt zich aanmelden bij:symposium@vaderkenniscentrum.nl

Graag onder vermelding van uw naam, uw organisatie, uw emailadres, uw telefoonnummer, of u wel/geen student bent, en wat de reden van uw interesse voor het symposium is. 

Programma

Ochtendprogramma
met 3 keynote presentaties en afsluitende discussie

9:00 – 9:30 | Ontvangst 

9:30 – 10:15 | Presentatie Prof. mr. dr. Lieke Coenraad: Historisch overzicht (laatste 30-40 jaar) over (eventuele veranderingen in) de positie van de uitwonende (‘niet-residentiële’ ouder) na scheiding; beslissingen over gezag, de verdeling van zorg- en opvoedtaken (w.o. de zgn. ‘omgangsregelingen’), (toezicht op) handhaving van rechterlijke beslissingen, eventuele sancties; beleid en relevante jurisprudentie. 

10:15 –11:00 | Presentatie drs. Liesbeth Groenhuijsen: Achtergronden en uitgangspunten – en hun wetenschappelijk fundament – die ten grondslag worden gelegd aan de uitvoeringspraktijk rond scheiding en jeugdigen door jeugdhulp en jeugdbescherming.

11:00 – 11:15 | Pauze 

11:15 – 12:00 | Presentatie Prof. dr. Louis Tavecchio (em. hoogleraar Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam): De discrepantie tussen de “Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming” en het rapport “Social science and parenting plans for young children; a consensus report” van Richard Warshak” c.s.

12:00 – 12:30 | Afsluitende discussie onder leiding van Abdellah Mehraz

 

Middagprogramma
met 4 workshops rond onderwerpen uit de praktijk en uitreiking Vadertrofee 2017

13:30 –14:30 | Workshops Ronde 1 

Workshop 1: Over de communicatie tussen vaders en dochters aan de hand van de filmdocumentaire “Het Gesprek” (door filmmaakster Linnet Deen). 

Workshop 2: Over de problematiek van internationale kinderontvoering binnen Europa en daar buiten (door Centrum Internationale Kinderontvoering IKO) 

14:30 – 15:30 | Workshops Ronde 2

Workshop 3: Over het wel of niet strafbaar stellen van oudervervreemding en de positie van de uitwonende ouder (door handhavingsdeskundigen Bas van ’t Hoff en Benjamin Wondergem van VKC).

Workshop 4: “Van geen omgang, naar begeleide omgang, naar zelfstandige omgang” over begeleide omgangsregelingen (door Edith de Graaf van BOR Humanitas)

15:30 –15:45 | Pauze 

15:45 – 16:45 | Uitreiking Vadertrofee m/v 2017

Pitches door de drie genomineerde initiatieven en bekendmaking van de winnaar door juryvoorzitter Peter Tromp. De drie genomineerden zijn: (a) Emancipator, (b) Marokkaanse Powervaders Leiden, (c) Vera Bergkamp (TK D66).

16:45 – 17:30 | Netwerken met drankje en hapje

FACEBOOK