VKC steunt reactie Belangenvereniging intensieve kindzorg (BVIKZ) voor ouders met zieke kinderen op Concept Handreiking Kindzorg van verpleegkundigen

Stichting Vader Kennis Centrum onderschrijft samen met de Minister voor Gehandicaptenzaken en 16 andere ouder- en gezondheidsorganisaties het door de Belangenvereniging intensieve kindzorg (BVIKZ) in haar reactiebrief van 01 augustus 2020 geformuleerde kritische commentaar op de Concept Handreiking Kindzorg d.d. 29 juni 2020 van de Beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen (V&VN).

BVIKZ heeft samen met een ziekenhuis (Emma Kinderziekenhuis – AMC) een programma van Family Integrated Care (FIC) ontwikkeld waarin de zgn. Ouder en Kind Educatie (OKE-aanpak) centraal staat. In de OKE-aanpak kunnen ook ouders van (chronisch) zieke kinderen opgeleid worden om specifieke medische behandelingen voor hun zieke kind te verrichten die tot nog toe exclusief aan de Verpleegkundigen van V&VN waren toebedeeld. Het gaat hier om door het ziekenhuis gecertificeerde medische zorghandelingen die uitstijgen boven de dagelijkse zorg die ouders al aan hun zieke kind bieden. Wanneer ouders opgeleid en gecertificeerd worden om die aanvullende medische zorghandelingen te bieden horen zij in aanmerking te komen voor de toch al minimale PGB vergoeding van nu 23,- euro per uur tegen de veel hogere kosten van 85,- à 115,- euro per uur die de verpleegkundigen hiervoor rekenen.

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN laat in haar huidige Concept Handreiking Kindzorg echter onvoldoende ruimte en toont onvoldoende respect voor een gelijkwaardige positie van betrokken ouders om met ziekenhuis en verpleegkundigen als gelijkwaardige derde partner in het kader van Family Integrated Care (FIC) aan de zorg voor hun zieke kind deel te kunnen nemen. Dit komt ondermeer tot uiting in de voorstellen van de V&VN waar zij (a) de toch al veel goedkopere extra medische handelingen door ouders geheel onvergoed wil maken en (b) ouders onder regie van de verpleegkundige wil plaatsen bij indicatiestelling en te verrichten zorghandelingen en zich tussen ouders en ziekenhuis in als regisseur / zorgcoördinator naar ouders wil positioneren, waar het ziekenhuis deze zorg al coördineert. Dit lijkt vooral ingegeven door eigenbelang van de verpleegkundigen en onvoldoende oog voor een gelijkwaardige positie van betrokken ouders in de zorg voor hun zieke kind.

BVIKZ komt in haar reactie op de Concept Handreiking Kindzorg op voor de belangen van betrokken ouders bij een gelijkwaardige positie in de zorg voor het eigen zieke kind, waar de V&VN voorstellen strijdig zijn met de door BVIKZ in samenwerking met Emma Kinderziekenhuis – AMC uitgewerkte uitgangspunten van Family Integrated Care (FIC) in de zgn. OKE-aanpak.

VKC ondersteunt BVIKZ in haar reactie op de Concept Handreiking Kindzorg van de verpleegkundigen.

Hieronder vindt u voor uw informatie in de bijlagen de pdf-downloads voor de gezamenlijke BVIKZ-reactiebrief van 01 augustus 2020 en de Concept Handreiking Kindzorg van de verpleegkundigen in kwestie.

Peter Tromp
Voorzitter Stichting Vader Kennis Centrum

Bijlagen: