Wie wint de Vaderdagtrofee 2015?

Op vrijdag 19 juni 2015 vindt voor de zevende keer het Vaderschapssymposium plaats, op initiatief van Vader Kennis Centrum (VKC) in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Het centrale thema van het Nationale Vaderschapssymposium voor 2015 is: “Waar staat papa?”. Wetenschappers, ouders en andere betrokkenen zullen op deze dag hun visie geven op het vaderschap. Aan het eind van de dag vindt voor de zevende maal de uitreiking plaats van de VaderdagTrofee m/v 2015.

Op het programma staan lezingen over vaderloze jeugdzorg, emancipatie, opvoeddebatten, seksuele opvoeding door vaders en een lezing van Prof. Dr. Renske Keize, bijzonder hoogleraar vaderschap UvA.

Vaderdagtrofee 2015

Aan het eind van het symposium wordt de Vaderdagtrofee 2015 uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar het meest heeft ingespannen voor kinderen en hun vaders. Peter Tromp, voorzitter van de onafhankelijke jury Vaderdagtrofee 2015, reikt de prijs uit.

De drie genomineerden voor de Vaderdagtrofee 2015 zijn:

* De campagne ‘Vader Voor Lezen’. Het voorlezen door vaders heeft veel impact op de taalontwikkeling van het kind. In vergelijking met moeders, stellen vaders tijdens het voorlezen meer waarom-vragen, gebruiken meer moeilijke, onbekende woorden, en vragen ze vaker om opheldering en uitleg. Ook verzinnen ze meer nieuwe verhaallijnen. Deze aanpak, al dan niet bewust, is prikkelend voor kinderen

* Oppassen met Mattie & Wietze – Wie is de beste vader? Mattie Valk en Wietze de Jager, twee populaire ochtenddeejays bij Q-Music, zelf geen vaders, hebben de uitdaging aangegaan om een week te zorgen en op te passen op Chiara en Aurora met alles wat daarbij komt kijken. Ze hebben in de praktijk laten zien dat het beeld van mannen als tweederangs ouder die er met de pet naar gooien en het zorgen liever overlaten aan vrouwen niet klopt.

* Jeroen de Jong, initiatiefnemer De Praktijkvader. Geeft individuele coaching en groepstrainingen voor vaders. Met zijn initiatief De Praktijkvader weet Jeroen de Jong de brug te slaan naar moderne betrokken vaders, door vaders met een origineel en uitdagend DOE gericht aanbod aan te spreken.

Tijd, locatie en deelname

Het symposium wordt gehouden op vrijdag 19 juni van 10.00 tot 17.00 uur in het Oudemanhuispoort 2-4, Universiteit van Amsterdam. Vanwege de beperkte zaalcapaciteit is vooraf aanmelden verplicht. De deelnemersbijdrage is € 49,- (€15,- voor studenten). Dit is inclusief een lunch.

AANMELDEN? Klik hier