Menu

Raad voor de Kinderbescherming in gesprek met Villa Pinedo als ‘stem van het kind’

De Raad en Villa Pinedo

De Raad voor de Kinderbescherming voert n.a.v. de decentralisatie van jeugdzorg naar de gemeenten (sinds 1 januari 2015) maandelijks gesprekken met zgn. ketenpartners en doet daar verslag van. Een van die gesprekken vond onlangs op initiatief van de Raad Rotterdam-Dordrecht plaats tussen vijf raadsonderzoekers èn een…

LEES VERDER

Co-ouders blijken gelukkiger dan alleenstaande ouders en omgangsouders (onderzoek)

Are Parents with Shared Residence Happier? Children’s Postdivorce Residence Arrangements and Parents’ Life Satisfaction
Bron: Stockholm Research Reports in Demography 2015: 17

Franciëlla van der Heijden, Utrecht University
Michael Gähler, SOFI, Stockholm University
Juho Härkönen, Department of Sociology, Stockholm University

Abstract:

This study investigates whether shared residence parents experience higher life satisfaction than sole and nonresident…

LEES VERDER
Oratie dr. R. Keizer

Uw UITNODIGING voor de oratie van Renske Keizer als bijzonder hoogleraar vaderschap aan de Universiteit van Amsterdam op 15 april a.s. om 16:00 uur. Print hem uit en neem hem mee als toegangsbewijs.

Oratie dr. R. Keizer

21 januari, 2016  |  Oratie, Renske Keizer

Vrijdag de 15e april 2016, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe
dr. R. Keizer, vanwege de Stichting Vader Kennis Centrum benoemd tot Bijzonder hoogleraar Pedagogiek, in het bijzonder de rol en pedagogische betekenis van vaderschap, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

Waar staat papa?
Over…

LEES VERDER

Vaders Voor Lezen winnaar Vaderdagtrofee 2015

19 juni, 2015  |  vaderdagtrofee

Zondag is het vaderdag. Niet alleen vaders worden dan in het zonnetje gezet, maar ook goede vader-kind-initiatieven. De jury van de Vaderdagtrofee m/v heeft tijdens het zevende Vaderschapssymposium de vaderdagtrofee 2015 toegekend aan de campagne Vaders Voor Lezen van de Leescoalitie. Gerlien van Dalen, directeur van Stichting Lezen, nam namens de…

LEES VERDER

Wie wint de Vaderdagtrofee 2015?

15 juni, 2015  |  Geen categorie, vaderdagtrofee

Op vrijdag 19 juni 2015 vindt voor de zevende keer het Vaderschapssymposium plaats, op initiatief van Vader Kennis Centrum (VKC) in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Het centrale thema van het Nationale Vaderschapssymposium voor 2015 is: “Waar staat papa?”. Wetenschappers, ouders en andere betrokkenen zullen op deze dag hun…

LEES VERDER

De IJzeren 18e Eeuw: Vrouwen voorwaarts – Betsy Perk – Arbeid Adelt

1 mei, 2015  |  Betsy Perk, emancipatie

De IJzeren 18e Eeuw: Vrouwen voorwaarts – Betsy Perk –Arbeid Adelt
NTR, Documentaire en Geschiedenis, Zaterdag 2 mei 2015 13:45

http://www.npo.nl/de-ijzeren-eeuw/01-05-2015/VPWON_1226674

Betsy Perk – Fotograaf: S. v.d. Weg

Vrouwen voorwaarts
De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die allesbehalve vrouwvriendelijk was. Deze strijd begint niet op de barricades, maar in…

LEES VERDER

Wetgeving kinderalimentatie veel te ingewikkeld

25 april, 2015  |  alimentatie

Paniek in kinderalimentatieland. De komst van de Wet hervorming kindregelingen moet het stelsel vereenvoudigen. Maar uit navraag bij familierechtadvocaten blijkt het tegendeel. Zowel advocaten, cliënten als rechters hebben moeite hun weg te vinden door het doolhof van kromme regels. Advocaten luiden de noodklok, door de nieuwe regelingen kunnen ze hun…

LEES VERDER

Zweedse vaders en Nederlandse vaders : gelijkheidsideaal versus huiselijkheidsideaal

Het kan ook anders!

Zweedse vaders en Nederlandse vaders : gelijkheidsideaal versus huiselijkheidsideaal

Column voor Vader Kennis Centrum – geschreven door Loura Penning MSc, 12 januari 2015

Loura Penning en Froukje van der Woude deden voor hun masterthesis sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (1) samen interview-onderzoek onder Zweedse en Nederlandse vaders….

LEES VERDER

Onderzoek naar de hulp/dienstverlening aan ongehuwde vaders i.o.v. Vader Kennis Centrum (Darshana Tjoen-A-Choy, 2014)

Onderzoeksrapport
‘Een onderzoek naar de hulp/dienstverlening aan ongehuwde vaders’

Amsterdam, 18 augustus 2014

Naam Darshana Tjoen-A-Choy
Studentnummer 500601346
Opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Opdrachtgever Vader Kennis Centrum
Praktijkbegeleider Dhr. P.A.N. Tromp

Studieonderdeel Externe opdracht Docentbegeleider Mw. M.F. Kessler Docentbeoordelaar Dhr. B. Amjarso

Voorwoord

Voor u ligt het onderzoeksrapport welke is gemaakt in opdracht van het Vader Kennis Centrum. Dit onderzoek…

LEES VERDER

Evaluatie ouderschapsplan – Een eerste verkenning (2013) plus aanvullende notitie van de onderzoekers n.a.v. misvattingen in de media (2014)

Evaluatie ouderschapsplan – Een eerste verkenning
Bron: Nederlandse overheid – Ministerie voor Veiligheid en Justitie | Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) | 2013

Inhoudsopgave:

Afkortingen

Samenvatting

Inleiding
Achtergrond
De uitvoeringspraktijk
Effecten van het ouderschapsplan
Conclusie

Summary

Literatuur

Bijlagen

Auteur(s): Voert, M.J. ter, Geurts, T.

Organisatie: WODC

Plaats uitgave: Den Haag

Uitgever: WODC

Jaar van uitgave: 2013

Reeks: Cahiers 2013-08

Werktitel: Evaluatie Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (Stb2008,…

LEES VERDER