Waarom

De rol van de vader als mede-opvoeder staat weliswaar steeds meer in de maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling, maar in de overgrote meerderheid van het pedagogisch en ontwikkelingspsychologisch onderzoek is de moeder de belangrijkste opvoeder en wordt er nauwelijks aandacht aan de inbreng van de vader besteed. Waar dat wel gebeurt, blijken er overigens consistente verschillen gevonden te worden tussen het opvoedingsgedrag van vaders en moeders.

De bijzondere leerstoel ‘Pedagogische rol en betekenis van vaderschap’ beoogt aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) dit onderzoeksgebied in Nederland op academisch niveau te ontginnen. Bovendien kan een bijzonder hoogleraar het bestaande onderwijs over opvoeding en opvoedingsondersteuning uitbreiden met dit maatschappelijk en wetenschappelijk interessante en relevante onderwerp.