Onderzoek

Onderzoek 2019-04-09T18:49:23+02:00

Het Vader Kennis Centrum kan een onderzoek instellen indien gewenst naar de betekenis van vaders in de opvoeding en voor het kind, de (rechts)positie van vaders binnen het gezin en bij scheiding, en vaderschap in de meest ruime zin, met als doel de kennis over vaderschap te delen, initiatieven te ontplooien, de wetgever te informeren en meer vaders betrokken te krijgen bij de zorg en opvoeding van kinderen.