Onderzoek

Het Vader Kennis Centrum voert onderzoek naar de betekenis van vaders in de opvoeding en voor het kind, de (rechts)positie van vaders binnen het gezin en bij scheiding, en vaderschap in de meest ruime zin. Daarmee willen wij de kennis over vaderschap beter beschikbaar maken en ook andere initiatieven rondom betrokken vaderschap ontplooien. Zo proberen we ook meer vaders betrokken te krijgen bij de zorg en opvoeding van kinderen. Daarnaast informeren we de wetgever, de ‘politiek’, over onderwerpen die onze aandacht hebben.