Wie

Dr. Renske Keizer (1983) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Pedagogiek, in het bijzonder de rol en pedagogische betekenis van vaderschap, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld door de Stichting Vader Kennis Centrum.

Renske Keizer doet onderzoek naar vaderschap, ouderschap in internationaal vergelijkend perspectief, en dynamiek in partnerrelaties. Haar onderzoek bevindt zich op de snijvlakken van sociologie, demografie, psychologie, en pedagogiek. Centraal in haar werk staat de toepassing van de theoretische benadering van de levensloop op het gedrag en het welbevinden van individuen, gezinnen, en families. Als bijzonder hoogleraar gaat Keizer onderzoek doen naar het functioneren en de rol van vaders in diverse typen gezinnen (traditionele gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met co-ouderschapsregelingen, stiefgezinnen). Daarnaast zal Keizer internationaal onderzoek naar vaderschap opzetten om de invloed van institutionele en culturele context op de relatie tussen vaderschap en de ontwikkeling en levensuitkomsten van kinderen en families te kunnen bestuderen. Keizer hoopt als bijzonder hoogleraar een belangrijke impuls te kunnen geven aan het wetenschappelijke onderzoek naar, en maatschappelijke debat over, vaderschap.
Keizer werkt sinds 2010 bij de afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is daarnaast bestuurslid van de Nederlandse Sociologische Vereniging. Keizer ontving verschillende onderzoeksprijzen en onderzoekssubsidies, waaronder een Veni-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Keizer heeft vele publicaties in wetenschappelijke tijdschriften op haar naam staan, waaronder in Journal of Marriage and Family, Journal of Family Psychology, Population and Developmental Review, Population Studies, European Sociological Review, en European Journal of Public Health.

Foto: Dirk Gillissen