Missie

Het Vader Kennis Centrum streeft ernaar om vaders meer betrokken te krijgen bij de zorg en opvoeding van de kinderen.

Waarden en normen:

Het belang van het kind is vrede tussen de ouders en dat staat centraal bij het Vader Kennis Centrum.

Doelen:

 1. De behartiging van, en op te komen voor, meer betrokkenheid van vaders bij de zorg en opvoeding van de kinderen, het belang van het kind, gelijkwaardig ouderschap en de vrede tussen de beide ouders.
 2.  Informatie te verzamelen en te verstrekken omtrent vaderzaken in de meest ruime zin.
 3. Het opzetten van innovatieve projecten rond vaderzaken en de begeleiding van innovatieve en proefprojecten.
 4. Alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot:
  • meer betrokkenheid van vaders bij de zorg en opvoeding van de kinderen en meer in het bijzonder:
  • het opstellen van een informatiepakket en website,
  • de organisatie van workshops, seminaries, conferenties en webinars;
  • het uitgeven van publicaties en studies;
  • het geven van advies en de belangenbehartiging van haar leden;
  • samenwerking met andere samenwerkingsverbanden in genoemde sector, zowel in binnen- als buitenland,
  • wervingsacties naar potentiele leden,
  • het creeren en exploiteren van een kenniscentrum
  • het kenbaar te maken en het stimuleren van onderzoek.
 5. De bewustmaking en vorming van ervaringsdeskundigen, mensen met expertise en beslissers over het belang van het kind, gelijkwaardig ouderschap, vrede tussen de ouders en betrokkenheid van de grootouders.
 6. Terzake preferentieel gesprekspartner zijn van de overheid inzake beleidsondersteunend advies.