Uit de media

VPRO Bikkels: De 11-jarige Zoe en haar vader Peter

Zoë (11) doet iedere dag wel wat voor haar vader Peter, die een spierziekte heeft. Vooral het aan- en uittrekken van z’n schoenen en het strikken van z’n veters vindt ze een leuk klusje. Maar Peter wil dat ook wel eens zelf doen. Daarom heeft hij bedacht dat het…

LEES VERDER

Onderzoek Seksuele Opvoeding van jonge kinderen (0-13 jaar) door ouders en leerkrachten 2015

Ouders spelen een belangrijke rol in de dagelijkse begeleiding van de seksuele ontwikkeling van jonge kinderen (0-13 jaar). Op de basisschool speelt seksuele opvoeding ook een rol; kinderen in een groep vertonen immers vaker seksueel getint spel omdat zij…

LEES VERDER

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden voert in samenwerking met gemeente Leiden een longitudinaal onderzoek uit onder ouders en aanstaande ouders onder de noemer ‘Leuker voor later’.
In de participatiesamenleving wordt steeds meer van ouders gevraagd. Meer dan vroeger zijn ouders op zichzelf en hun netwerk aangewezen, waardoor het…

LEES VERDER

Het kan ook anders!

Zweedse vaders en Nederlandse vaders : gelijkheidsideaal versus huiselijkheidsideaal

Geschreven door Loura Penning MSc, 12 januari 2015

Loura Penning en Froukje van der Woude deden voor hun masterthesis sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (1) samen interview-onderzoek onder Zweedse en Nederlandse vaders. Hieronder een samenvatting van hun bevindingen geschreven…

LEES VERDER

Aanstaande vaders hebben net zoals zwangere vrouwen te maken met hormonale veranderingen in hun lichaam. Dat blijkt uit onderzoek door de University of Michigan.

Van 29 aanstaande ouders werden op vier momenten tijdens de zwangerschap de hormoonconcentraties gemeten. Wat al bekend was, bleken er hogere concentraties van testosteron, cortisol, oestradiol…

LEES VERDER

Vaders lijken een grotere rol te spelen dan moeders bij de angst van hun kinderen wanneer fysiek gevaar dreigt. Dat is de conclusie uit een onderzoek dat is gehouden door Eline Möller en haar collega’s van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast kunnen angstige signalen van de vader het angstige gedrag…

LEES VERDER

———————————
Commentaar:
Op 17 november 2014 hield minister Lodewijk Asscher (PvdA-minister SZW, 2012-heden) een moedig en belangrijk principieel pleidooi voor meer ruimte voor vaderlijke zorg en opvoeding. Met zijn pleidooi geeft minister Asscher toch – tegen de vanuit de Nederlandse werkgevers georganiseerde weerstand tegen elke verruiming van het verlof voor vaders in…

LEES VERDER

THEMA 2014: SAMEN WERKEN VOOR MANNEN EN JONGENS, VADERS EN ZONEN: POSITIEVE MANNELIJKE ROLMODELLEN
Internationale Mannendag, woensdag 19 november 2014

Samen werken voor mannen en jongens, vaders en zonen: positieve mannelijke rolmodellen

Doelstellingen van de Internationale Mannendag zijn ondermeer een focus op de gezondheid van mannen en jongens & vaders en zonen, het…

LEES VERDER

Het Vader Kennis Centrum start een nieuwe rubriek ‘Opvoedvraagje …’ waarin vaders vragen kunnen stellen met betrekking tot opvoeding. Omdat uit het onlangs gehouden onderzoek over ‘seksuele opvoeding door vaders’ blijkt dat vaders niet goed weten waar ze terecht kunnen met opvoedvragen over seksuele opvoeding willen we deze rubriek starten…

LEES VERDER