Geschiedenis

Het Vader Kennis Centrum is ontstaan uit de voormalige stichting Kind en Omgangsrecht, als werkgroep sinds 1987 actief, op 24 augustus 1993 als stichting opgericht. Het stichtingsbestuur heeft op 27 februari 2013 statuten gewijzigd en definitief voor de naam stichting Vader Kennis Centrum gekozen. Stichting VKC heeft een bredere maatschappelijke doelstelling als voorheen en verleent dienstverlening, advies, informatie, bevorderen en stimuleren van betrokken vaderschap en gelijkwaardig ouderschap.