Bemiddeling

Oplossingen in der minne hebben altijd de voorkeur. Er samen uit komen zonder langdurige en kostbare procedures.

Door bemiddeling wordt de wederzijdse communicatie verbeterd. Het is niet nodig of gewenst om jongere kinderen bij de bemiddeling te betrekken.
Vader Kennis Centrum kan hier een rol in spelen.