Leerstoel UVA

De bijzonder hoogleraar Pedagogiek, in het bijzonder de rol en pedagogische betekenis van vaderschap, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld door de Stichting Vader Kennis Centrum.  Onderzoek naar vaderschap, ouderschap in internationaal vergelijkend perspectief, en dynamiek in partnerrelaties. Het onderzoek bevindt zich op de snijvlakken van sociologie, demografie, psychologie, en pedagogiek. Centraal  staat de toepassing van de theoretische benadering van de levensloop op het gedrag en het welbevinden van individuen, gezinnen, en families.  Verder onderzoek doen naar het functioneren en de rol van vaders in diverse typen gezinnen (traditionele gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met co-ouderschapsregelingen, stiefgezinnen). Daarnaast  internationaal onderzoek naar vaderschap opzetten om de invloed van institutionele en culturele context op de relatie tussen vaderschap en de ontwikkeling en levensuitkomsten van kinderen en families te kunnen bestuderen.