Lid worden of doneren

Het ondersteunen en bevorderen van betrokken vaderschap, gedeeld ouderschap, verblijfsco-ouderschap na een scheiding en vaderinclusief beleid, de bewustmaking en vorming van ervaringsdeskundigen, mensen met expertise en beslissers over het recht en belang van het kind op de zorg van en opvoeding door beide ouders, vrede tussen de ouders en betrokkenheid van de grootouders van beide zijden, een ieder die zich in één van deze zaken aangesproken voelt is van harte welkom.

Hoe meer donateurs/leden hoe groter de kracht en invloed kan worden van het Vader Kennis Centrum. Ieder nieuw lid en/of donatie is dan ook van harte welkom. Stichting Vader Kennis Centrum bestaat uit vrijwilligers en is voor haar werk afhankelijk van donaties. We stellen het daarom op prijs als u ons werk & advies wilt honoreren met een donatie.

Lid worden

U kunt lid/donateur worden door een e-mail te sturen naar het secretariaat.

Uw aanvraag wordt vervolgens door het bestuur in behandeling genomen en u ontvangt zo snel mogelijk bericht.

Doneren

Iedere gift is natuurlijk van harte welkom, klein of groot. U kunt dit overmaken op rekeningnummer IBAN NL86 TRIO 0338 5698 12 t.n.v. stichting Vader Kennis Centrum

Stichting Vader Kennis Centrum heeft de ANBI-status (RSIN-nummer 816711306) en uw giften als donateur vanaf 60 euro per jaar (of 5 euro per maand) of meer zijn daarmee ook aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.