Visie

De Stichting Vader Kennis Centrum is gericht op bevordering en ontsluiting van informatie en kennis ter ondersteuning en facilitering van betrokken vaderschap, co-ouderschap en vader inclusief beleid, waarbij het belang van kinderen op een actieve betrokkenheid van beide ouders in de opvoeding en het onderwijs voorop gesteld wordt.