142. België – Brussel – Woensdagmiddag 10 september a.s – Actie schoenen

Persbericht

Ouderlijke ontvoeringen :
ACTIE SCHOENEN

voor het Belgische Kabinet van de heer Melchior Wathelet te Brussel
woensdag 10 september 2008

In mei ontmoetten leden van de vereniging S.O.S. Rapts Parentaux de recent aangestelde Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, de heer Melchior Wathelet. Zij hebben toen herinnerd aan het droevige lot van de kinderen die het slachtoffer werden van ouderlijke ontvoeringen, maar ook aan het gebrekkig functioneren van het Federaal Contactpunt en de aanverwante administraties.

Behalve een bericht van juni dat aan de ouders van de vereniging meedeelde dat de heer Wathelet op dat ogenblik bezig was met de verdeling van de taken in de schoot van zijn administratie… HEBBEN WE NIETS MEER GEHOORD! Daarbuiten kregen we kennis van nieuwe bewijzen die zich opstapelen van de voorgekomen problemen met het Staatssecretariaat voor Gezinsbeleid en het Federaal Contactpunt.

De ouders hebben daarom besloten het geheugen van de heer Wathelet op te frissen en hem te tonen dat onze dossiers ter plaatse aan het trappelen zijn!

Daarom zullen wij, ouders van de vereniging, honderden paren schoenen neerleggen op de trappen van zijn kabinet en die symboliseren dan de kinderen die slachtoffer zijn van een ouderlijke ontvoering.

Wanneer? Woensdag 10 september 2008 te 14 u.
Waar? Voor het Kabinet van de heer Melchior Wathelet
Wetstraat 51 – 1000 Brussel

Na de techniek van de « kleine pasjes » van Mevrouw Onkelinx, zouden we misschien kunnen overgaan naar een « korte draf », om enkele kilometers vlugger op te schieten in de meanders van Justitie

De ouders van de vereniging vragen dan ook aan de heer Wathelet om een gemengde werkgroep in te stellen met inbegrip van “SOS Rapts Parentaux”, die belast wordt voor Kerstmis een rapport over te maken aan de Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, een werk dat een stand van zaken weergeeft van wat er reeds gedaan werd inzake ouderlijke ontvoeringen en met voorstellen voor verbeteringen voor een doeltreffend functioneren.

Voor uitvoeriger inlichtingen, contacteer:
Madame Kouhmane Sultana :
02/763 23 17 – GSM : 0494/41 54 84
e-mail: sosraptsparentaux@hotmail.com