306.Doe mee: E-Quality-Onderzoek doet een onderzoek naar de knelpunten bij gezamenlijke zorg na scheiding

Rechtstreeks naar de E-Quality enquête !

Tot half april kunnen gescheiden ouders deze knelpunten digitaal melden via onze enquête.

Gescheiden ouders in de knel bij gezamenlijke zorg?

Bron: E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit – 26 maart 2009

Elk jaar zijn 50 tot 60 duizend kinderen betrokken bij de scheiding van hun ouders. Wanneer ouders na de scheiding gezamenlijk voor de kinderen blijven zorgen, moet er veel geregeld worden. Uit het onderzoek Nieuwe gezinnen van E-Quality blijkt dat ouders soms tegen praktische problemen aanlopen doordat hun kind, na echtscheiding, op meerdere adressen woont. E-Quality roept gescheiden ouders op om deze knelpunten te melden.

Hoe ouders na de scheiding voor hun kinderen gaan zorgen, verschilt per gezin. De diversiteit aan gezinstypen is in Nederland dan ook groot. Uit het onderzoek ‘Nieuwe gezinnen. Scheidingen en de vorming van stiefgezinnen’ blijkt dat 92% van de kinderen contact heeft met beide ouders, bij de groep tot 11 jaar heeft 96% contact met beide ouders. Steeds meer ouders blijven na de echtscheiding samen voor hun kinderen zorgen. Co-ouderschap, waarbij beide ouders de kinderen voor ongeveer een gelijk deel verzorgen, is een stijgende trend. 15% van de kinderen woont na de scheiding van hun ouders daadwerkelijk in deze gezinsvorm (E-Quality, 2008).

Politieke betrokkenheid

Ook de politiek stimuleert dat ouders gezamenlijk voor hun kinderen blijven zorgen. Om die gezamenlijke zorg van ouders te bevorderen heeft de Eerste Kamer november vorig jaar het wetsvoorstel ‘Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ aangenomen. Deze wet legt niet alleen het recht op omgang vast, maar ook de plichten van ouders. Als ouders willen scheiden, moeten zij in hun verzoek aan de rechter een ouderschapsplan toevoegen. In dit plan staan onder meer de afspraken over de kinderalimentatie en over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken tussen de ouders.

Knelpunten in beeld

Een groeiende groep kinderen woont feitelijk op meerdere adressen. Ze slapen meerdere nachten per week bij de ene ouder én een of meer nachten bij de andere ouder. Ouders krijgen op dat moment met verschillende instanties te maken, zoals woningbouwverenigingen, belastingdienst, zorgverzekeraars en scholen. Deze instanties houden niet altijd rekening met de mogelijkheid dat kinderen op meerdere adressen wonen. Vaak is het bij de gemeente niet mogelijk om een kind op meerdere adressen in te schrijven. Dit kan soms vervelende consequenties hebben, bijvoorbeeld als allebei de ouders een gezinswoning willen aanvragen, of aanspraak willen maken op bepaalde belastingregelingen.

Inventarisatie knelpunten

E-Quality wil de knelpunten die ouders ervaren bij verschillende instanties inventariseren. Tot half april kunnen gescheiden ouders deze knelpunten digitaal melden via onze enquête.

Rechtstreeks naar de E-Quality enquête

Meer informatie over gezinsbeleid: dossier Gezinsbeleid

E-Quality-onderzoek naar knelpunten bij instanties doordat uw kind op meerdere adressen woont

Wanneer u en uw partner besluiten te gaan scheiden, verandert er veel. Als u samen met uw ex-partner voor uw kind blijft zorgen, betekent dit in sommige gevallen dat het kind op meerdere adressen gaat wonen. De vraag is in hoeverre instanties hier rekening mee houden.

Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van de mogelijke knelpunten die gescheiden ouders ervaren bij instanties omdat hun kind op meerdere adressen woont. Het gaat hier dus niet om problemen die u kan ervaren in de relatie met uw ex-partner of tussen het kind en uw ex-partner, maar om praktische problemen waar u bij instanties tegen aanloopt.

Hierbij kunt u denken aan instanties op het gebied van:

Huisvesting: vb. knelpunten bij woningbouwverenigingen met de inschrijving voor huurwoningen.

Financiën: vb. knelpunten bij de belastingdienst met het regelen van de kinderbijslag.

Zorg: vb. knelpunten bij zorgverzekeraars met zorgpasjes.

Onderwijs: vb. knelpunten op scholen met uitnodigingen voor ouderavond.

Cultuur en vrije tijd: vb. knelpunten bij musea met gezinstoegangskaarten.

Huisvesting

Wanneer uw kind na de scheiding zowel bij u als bij uw ex-partner gaat wonen, krijgt u met verschillende instanties op het gebied van huisvesting te maken. Hierbij kan het gaan om instanties zoals woningbouwverenigingen (vb. inschrijvingen voor huurwoningen) en gemeentes (subsidies).

1. Heeft u bij instanties op het gebied van huisvesting praktische knelpunten ervaren, omdat uw kind op meerdere adressen woont?

 • Ja
 • Nee

Huisvesting

2. Bij welke instantie op het gebied van huisvesting heeft u dit knelpunt ervaren?

3. Kunt u een omschrijving geven van het knelpunt?

4. Heeft u over dit knelpunt contact gehad met de betreffende instantie?

 • Ja
 • Nee

5. Hoe reageerde de betrokken instantie?

Indien u geen contact heeft gehad met de betrokken instantie kunt u aangeven waarom niet?

6. Heeft u geprobeerd dit knelpunt op te lossen?

 • Ja
 • Nee

7. Hoe heeft u geprobeerd dit knelpunt op te lossen?

Indien u (nog) niet heeft geprobeerd dit knelpunt op te lossen, kunt u aangeven waarom niet?

8. Wat zou een mogelijk (andere) oplossing kunnen zijn voor dit knelpunt?

Financiën

Wanneer uw kind na de scheiding zowel bij u als bij uw ex-partner gaat wonen, krijgt u met verschillende financiële instanties te maken. Hierbij kan het gaan om instanties zoals bijvoorbeeld de belastingdienst (vb. kindertoeslag en éénoudertoeslag) uitkeringsinstanties en banken.

9. Heeft u bij instanties op het gebied van financiën praktische knelpunten ervaren, omdat uw kind op meerdere adressen woont?

 • Ja
 • Nee

Financiën

10. Bij welke financiële instantie heeft u dit knelpunt ervaren?

11. Kunt u een omschrijving geven van het knelpunt?

12. Heeft u over dit knelpunt contact gehad met de betreffende instantie?

 • Ja
 • Nee

13. Hoe reageerde de betrokken instantie?

Indien u geen contact heeft gehad met de betrokken instantie kunt u aangeven waarom niet?

14. Heeft u geprobeerd dit knelpunt op te lossen?

 • Ja
 • Nee

15. Hoe heeft u geprobeerd dit knelpunt op te lossen?

Indien u (nog) niet heeft geprobeerd dit probleem op te lossen, kunt u aangeven waarom niet?

16. Wat zou een mogelijk (andere) oplossing kunnen zijn voor dit knelpunt?

Zorg

Wanneer uw kind na de scheiding zowel bij u als bij uw ex-partner gaat wonen, krijgt u met verschillende instanties op het gebied van zorg te maken. Hierbij kan het gaan om instanties zoals zorgverzekeraars (vb. zorgpasjes) en huisartsen (vb. zorgverlening).

17. Heeft u bij instanties op het gebied van zorg praktische knelpunten ervaren, omdat uw kind op meerdere adressen woont?

 • Ja
 • Nee

Zorg

18. Bij welke instantie heeft u dit knelpunt ervaren?

19. Kunt u een omschrijving geven van het knelpunt?

20. Heeft u over dit knelpunt contact gehad met de betreffende instantie?

 • Ja
 • Nee

21. Hoe reageerde de betrokken instantie?

Indien u geen contact heeft gehad met de betrokken instantie kunt u aangeven waarom niet?

22. Heeft u geprobeerd dit knelpunt op te lossen?

 • Ja
 • Nee

23. Hoe heeft u geprobeerd dit knelpunt op te lossen?

Indien u (nog) niet heeft geprobeerd dit knelpunt op te lossen, kunt u aangeven waarom niet?

24. Wat zou een mogelijk (andere) oplossing kunnen zijn voor dit knelpunt?

Onderwijs

Wanneer uw kind na de scheiding zowel bij u als bij uw ex-partner gaat wonen, krijgt u met verschillende instanties op het gebied van onderwijs te maken. Hierbij kan het gaan om instanties zoals scholen (vb. uitnodiging voor ouderavond)

25. Heeft u bij instanties op het gebied van onderwijs praktische knelpunten ervaren, omdat uw kind op meerdere adressen woont?

 • Ja
 • Nee

Onderwijs

26. Bij welke instantie heeft u dit knelpunt ervaren?

27. Kunt u een omschrijving geven van het knelpunt?

28. Heeft u over dit knelpunt contact gehad met de betreffende instantie?

 • Ja
 • Nee

29. Hoe reageerde de betrokken instantie?

Indien u geen contact heeft gehad met de betrokken instantie kunt u aangeven waarom niet?

30. Heeft u geprobeerd dit knelpunt op te lossen?

 • Ja
 • Nee

31. Hoe heeft u geprobeerd dit knelpunt op te lossen?

Indien u (nog) niet heeft geprobeerd dit knelpunt op te lossen, kunt u aangeven waarom niet?

32. Wat zou een mogelijk (andere) oplossing kunnen zijn voor dit knelpunt?

Cultuur en vrije tijd

Wanneer uw kind na de scheiding zowel bij u als bij uw ex-partner gaat wonen, krijgt u met verschillende instanties op het gebied van cultuur en vrije tijd te maken. Hierbij kan het gaan om instanties zoals sportclubs en musea (vb. gezinstoegangskaarten) en openbaar vervoer (vb. persoonlijke OV-chipkaart).

33. Heeft u bij instanties op het gebied van cultuur en vrije tijd praktische knelpunten ervaren, omdat uw kind op meerdere adressen woont?

 • Ja
 • Nee

Cultuur en vrije tijd

34. Bij welke instantie heeft u dit knelpunt ervaren?

35. Kunt u een omschrijving geven van het knelpunt?

36. Heeft u over dit knelpunt contact gehad met de betreffende instantie?

 • Ja
 • Nee

37. Hoe reageerde de betrokken instantie?

Indien u geen contact heeft gehad met de betrokken instantie kunt u aangeven waarom niet?

38. Heeft u geprobeerd dit knelpunt op te lossen?

 • Ja
 • Nee

39. Hoe heeft u geprobeerd dit probleem op te lossen?

Indien u (nog) niet heeft geprobeerd dit probleem op te lossen, kunt u aangeven waarom niet?

40. Wat zou een mogelijk (andere) oplossing kunnen zijn voor dit probleem?

Overige instanties

Mogelijk zijn er nog andere instanties waar u mee te maken krijgt wanneer uw kind na de scheiding zowel bij u als bij uw ex-partner gaat wonen. Ook wanneer u bij een eerder genoemd onderwerp bij meerdere instanties problemen hebt ervaren, kunt u daar hier meer over kwijt.

41. Zijn er andere instanties waar u tegen praktische knelpunten bent aan gelopen, omdat uw kind op meerdere adressen woont?

 • Ja
 • Nee

Overige Instanties

42. Bij welke instantie heeft u dit knelpunt ervaren?

43. Kunt u een omschrijving geven van het probleem?

44. Heeft u over dit knelpunt contact gehad met de betreffende instantie?

 • Ja
 • Nee

45. Hoe reageerde de betrokken instantie?

Indien u geen contact heeft gehad met de betrokken instantie kunt u aangeven waarom niet?

46. Heeft u geprobeerd dit knelpunt op te lossen?

 • Ja
 • Nee

47. Hoe heeft u geprobeerd dit knelpunt op te lossen?

Indien u (nog) niet heeft geprobeerd dit knelpunt op te lossen, kunt u aangeven waarom niet?

48. Wat zou een mogelijk (andere) oplossing kunnen zijn voor dit knelpunt?

Gezinssituatie

Hieronder volgen enkele vragen over uw gezinssituatie.

49. Hoeveel kinderen heeft u?

50. Wat is de leeftijd van uw kind(eren)?

51. Welk deel van de tijd woont uw kind bij u?

 • Altijd
 • Meer dan de helft van de tijd
 • Ongeveer de helft van de tijd
 • In de weekenden
 • Om de 14 dagen één weekend
 • In de vakanties
 • Kind komt hier af en toe logeren
 • Anders, namelijk:

52. Welk deel van de tijd woont uw kind bij uw ex-partner?

 • Altijd
 • Meer dan de helft van de tijd
 • Ongeveer de helft van de tijd
 • In de weekenden
 • Om de 14 dagen één weekend
 • In de vakanties
 • Kind komt hier af en toe logeren
 • Nooit
 • Anders, namelijk

53. Sinds wanneer bestaat uw huishouden in de huidige vorm (maand/jaar)? (vb. 08/2006)

Algemene vragen

54. Wat is uw leeftijd?

55. Bent u een man of een vrouw?

 • Man
 • Vrouw

56. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?

 • Geen opleiding
 • Lagere school
 • VMBO/LBO (LTS, huishoudschool)/MAVO
 • HAVO/VWO/Atheneum/Gymnasium/HBS
 • MBO (MTS,MEAO,MMO)
 • HBO
 • Universiteit

57. Waar bent u geboren?

 • Nederland
 • Elders, namelijk:

58. Zijn uw ouders, of is één van uw ouders buiten Nederland geboren

 • Nee
 • Ja, namelijk:

59. Heeft u op dit moment betaald werk?

 • Ja, fulltime (35 uur per week of meer)
 • Ja, 12 tot 34 uur per week
 • Ja, minder dan 12 uur per week
 • Nee