382. Schuldvraag van de Volkskrant : Wie is het meest schuld aan partnerruzies: vrouwen of mannen ?

De Volkskrant (op 22 september 2009) en MIND Magazine (op 24 september 2009) koppen allebei stoer “Schuld van partnerruzie ligt bij de man” (de Volkskrant) en “Ruzie tussen partners vaak schuld van man” (MIND Magazine).

Beiden baseren zich daarbij op een enquete die MIND Magazine liet uitvoeren door De Vos & Jansen Marktonderzoek onder 536 respondenten, waarvan 49,6% vrouw en 50,4% man.

Grappig is dat hoewel MIND Magazine het onderzoek liet doen, de Volkskrant het eerst was met de publicatie ervan. Vermoedelijk is MIND Magazine dus een initiatief van de Volkskrant.

Interessanter is echter dat de kop nauwelijks of niet de lading dekt want bij MIND Magazine kunnen we over de onderliggende onderzoeksresultaten ook lezen:

  • Ruzie ontstaat doordat de man niet goed luistert: 50% van de vrouwen en 45% van de mannen geeft dit aan
  • Ook het gedrag van de man zorgt voor ruzie volgens 25% van de vrouwen én mannen

Daaruit valt echter juist af te leiden dat het niet de mannen zijn, maar juist de vrouwen die de partnerruzie beginnen omdat hun mannetje “niet goed zou luisteren” of omdat “zijn gedrag hen niet aanstaat”.

Dat mannen daarbij om de lieve vrede te bewaren dan in godsnaam ook nog de schuld maar op zich nemen is een bekend verschijnsel in ongelijkwaardige relaties waarin vrouwen het voor het zeggen hebben en de dienst uitmaken. Vrouwen nemen daarentegen niet graag verantwoordelijkheid voor het eigen (ruzie)gedrag en geven liever ongegeneerd de schuld aan mannen, kan hieruit ook worden afgeleid. Wel zo gemakkelijk.

Mijn conclusie uit dit onderzoek is daarom in tegenstelling tot de beide krantenkoppen: “Schuld van partnerruzie ligt bij de vrouw” en “Ruzie tussen partners vaak schuld van vrouw“.

Het is immers maar hoe je deze onderzoeksresultaten bekijkt.

Nog een prettige partnerruzie gewenst vandaag ….

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum