452. Vlaams Scheidingsonderzoek IPOS: Programma studiedag “Scheiden anders bekeken” op 25 maart 2010 in het Vlaams Parlement in Brussel

Scheiden anders bekeken

Het scheidingsproces in Vlaanderen multidisciplinair onderzocht

Colloquium

U bent van harte welkom op colloquium georganiseerd door het IPOS onderzoeksteam, dat plaats vindt op 25 maart 2010 van 13u30 tot 18u00 in zaal ‘De Schelp’, Vlaams Parlement te Brussel.

Na een korte inleiding door prof. dr. Ann Buysse, hoofdpromotor, zal Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het congres openen. Aansluitend worden de resultaten van het onderzoek bij gezinnen-in-scheiding voorgesteld, met deskundig commentaar van prof. dr. Robert Emery1. Na de pauze worden de resultaten van het onderzoek bij de scheidingsdeskundigen besproken, in perspectief geplaatst door prof. dr. Edward Kruk2. Als afsluiting wordt een debat georganiseerd met vertegenwoordigers uit praktijk, beleid en onderzoek, waarbij de onderzoeksresultaten worden bekeken vanuit hun betekenis voor het beleid en de scheidingspraktijk. Nadien volgt een receptie.

De voertaal is Nederlands. De Engelstalige lezingen door prof. Emery en prof. Kruk worden voorzien van Nederlandstalige slides.

Hierna vindt u het gedetailleerde programma.

Als blijk van onze waardering voor uw betrokkenheid bij IPOS nodigen wij u uit om gratis deel te nemen aan dit colloquium. Inschrijven is verplicht. De inschrijving is op naam en niet overdraagbaar.

workshop

Op vrijdag 26 maart 2010, van 10 tot 17u, worden twee workshops georganiseerd.

Plaats: faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, te Gent.

Workshop 1 olv prof. dr. Robert Emery

“Kinderen, scheiding en bemiddeling: regelingen onderhandelen en relaties herdefiniëren”

Workshop 2 olv prof. dr. Edward Kruk

“Ouderlijk gezag en verblijfsregeling na scheiding: een kindgerichte benadering”

Het aantal deelnemers is beperkt tot 30. De voertaal is Engels. Deelname aan één van de workshops kan door overschrijving van 150,00 euro op rekening 390-0965800-26, met vermelding van 1000100347. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

1 Robert Emery, Ph.D. is Professor in de psychologie en directeur van het ‘Center for Children, Families, and the Law’ aan de Universiteit van Virginia, V.S. Hij is eveneens verbonden aan het ‘Institute of Law, Psychiatry, and Public Policy’.

2 Edward Kruk, Ph.D. is als Professor in de sociologie, sociaal werk en gezinsstudies verbonden aan de Universiteit van British Columbia en is de expert inzake professioneel tussenkomen in scheidingen én kinderen en scheiding.

Programma

Scheiden anders bekeken

Het scheidingsproces in Vlaanderen multidisciplinair onderzocht

Donderdag 25 maart 2010

Plaats: ‘De Schelp’, Vlaams Parlement, Hertogsstraat 6, 1000 Brussel (wegbeschrijving)

Prijs: gratis

13u30 – 14u00 – onthaal

14u00 – 14u10 – welkom door Ann Buysse (hoofdpromotor)

14u10 – 14u30 – speech door Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen

14u30 – 15u30 – voorstelling resultaten grootschalige bevraging bij gezinnen in scheiding en reflectie
door prof. dr. Robert Emery

15u30 – 16u00 – pauze

16u00 – 17u00 – voorstelling resultaten onderzoek bij deskundigen en reflectie
door prof. dr. Edward Kruk

17u00 – 18u00 – debat tussen vertegenwoordigers van beleid en praktijk en de onderzoekers

18u00 – 19u30 receptie

Vrijdag 26 maart 2010

Plaats: Faculteit Psychologische en Pedagogische wetenschappen,
Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

Prijs: 150,00 euro (lunch inbegrepen)

Paralelle workshops van 10u-17u:

Ouderlijk gezag en verblijfsregeling na scheiding: een kindgerichte benadering
(prof. dr. Edward Kruk)

Kinderen, scheiding en bemiddeling: regelingen onderhandelen en relaties herdefiniëren
(prof. dr. Robert Emery)