658. ‘Ellen mag alleen gefilterd water’: Interview met de pedagogen Willem de Jong en Steven Pont over wat er mis is in ‘Nederland Opvoedland’

De pedagogen De Jong en Pont gooien samen, in een interview in het Reformatorisch Dagblad, een frisse knuppel in het Nederlandse opvoedhoenderhok en leggen daarbij de vinger op de zere plek van opvoedproblemen, labelplakkende schoolpsychologen, gehaaste en eisende ouders, overbeschermend ouderschap, broeikasouders, een onmachtige kinderopvang (‘u vraagt, wij draaien’), het ‘verwende-kind syndroom’ (VKS), het onbegrensde kind, de nieuwste ‘oppositioneel opstandige gedragsstoornis’ (ODD) en ervaringsarme, angstige, depressieve en verwende Nederlandse kinderen met fobieën en eetstoornissen.

Een kniesoor die er daarbij op let dat pedagoog Willem de Jong, oud-leraar en manager uit het Speciaal Onderwijs en momenteel directeur van Gedrag Nu, een scholingsinstelling voor scholen en leerkrachten, zelf met het nieuwste ‘verwende-kind syndroom’ (Pampered Child Syndrome) en het ‘Peter Pansyndroom’ ook weer een flinke duit in het zakje doet van het psychobabbelende en labelende syndromen- en gedragsstoornissencircus dat tegenwoordig kinderen in het gezin, op school en in de kinderopvang omringt. Want dat ‘syndromen’ en ‘gedragstoornissen’ ook om een heldere definitie, bevestiging in de empirie en behandelrecept vragen, daaraan gaat De Jong hier toch te gemakkelijk even voorbij.

Al met al echter een leuk en interessant interview, vooral wanneer pedagoog Steven Pont daarin de daad ook bij het woord voegt en samen met kinderdagverblijf De Benjamin in Nistelrode werkt aan een andere meer op sociale vaardigheden en ervaringsleren gerichte pedagogische aanpak. Kinderen mogen daarbij hopelijk ‘al ervarend’ zelf ook weer samen uitgelaten klimmen, rennen, ravotten, stoeien, vies worden, hun neus stoten, hun knie schaven en daarbij nu en dan naast gelukzaligheid ook een traantje laten. Want ‘al doende leert men’ immers ook. Het Vader Kennis Centrum blijft Steven Pont en kinderdagverblijf De Benjamin in Nistelrode daarom met veel belangstelling volgen.

Lees hier verder het volledige interview met De Jong en Pont in het Reformatorisch Dagblad.

Peter Tromp
Vader Kennis Centrum

Bronnen: