684. Nederlander voorstander (71%) verblijfsco-ouderschap na scheiding

Opinie-onderzoek ouderschap na scheiding
Persbericht Vader Kennis Centrum, drs. P.A.N. Tromp, 14 september 2012

Nederlander voorstander van verblijfsco-ouderschap na scheiding (71%): Vrouwen (76%) meer dan mannen (67%)

In verband met de Dag voor de Scheiding op vrijdag 14 september heeft het Vader Kennis Centrum door opinieonderzoeksbureau IPSOS Synovate bij haar verkiezingsonderzoek (“De Politieke Barometer”) onder een representatieve steekproef Nederlanders, ook een aantal onderzoeksvragen laten meelopen naar de voorkeuren en meningen van het Nederlandse publiek over de huidige regeling(en) van het ouderschap na scheiding.

A. Hoofduitkomsten opinie-onderzoek IPSOS-Synovate i.o.v. Vader Kennis Centrum:

 • Ruim een tweederde meerderheid (zeven op de tien) van de Nederlanders vindt dat verblijfsco-ouderschap de beste oplossing is na een scheiding.
 • Bijna de helft (45%) van de Nederlanders vindt dat verblijfsco-ouderschap (gedeelde zorg en verblijf) na een scheiding ook al mogelijk moet zijn vanaf de geboorte.
 • Acht op de tien vinden dat scholen en instanties beide ouders na de scheiding op gelijke wijze moeten informeren en betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.
 • Iets meer dan de helft (53%) vindt dat de naleving van ouderschaps- en omgangsregelingen na een scheiding beter door de rechtbank en de politie gehandhaafd moeten worden.

B. Uitgesplitste uitkomsten naar (a)geslacht (man/vrouw), (b) regio, (c) leeftijd, (d) opleiding en (e) politieke voorkeur (VVD, PvdA, SP, PVV, D66 en CDA):
In het opinieonderzoek naar ouderschapsregelingen na scheiding zijn de resultaten daarnaast eveneens uitgesplitst naar geslacht (man/vrouw), regio, leeftijd, opleiding en politieke voorkeur. Daaruit komen nog een aantal highlights. Zo blijkt bijv. dat:

 • Nederlandse vrouwen hebben een significant sterkere voorkeur voor verblijfsco-ouderschap na scheiding dan mannen (Vrouwen: 76%; Mannen: 67%)
 • Vrouwen zijn daarbij significant meer dan mannen van mening dat verblijfsco-ouderschap na scheiding ook niet aan de leeftijd van de kinderen is gebonden en bij een scheiding ook al vanaf de geboorte van de kinderen kan beginnen. (Vrouwen: 52%; Mannen: 39%)
 • Middelbaar (74%) en hoger (75%) opgeleide Nederlanders vinden verblijfsco-ouderschap significant vaker de beste oplossing na een scheiding dan lager opgeleiden (64%).
 • De oudere generatie Nederlanders (50 plus: 76%) vindt verblijfsco-ouderschap significant vaker de beste oplossing na een scheiding dan de generatie 35 t/m 49 jarigen (66%).
 • Nederlanders met een PvdA- (79(%) en D66- (80%) voorkeur bij de landelijke verkiezingen vinden verblijfsco-ouderschap significant (nog) vaker de beste oplossing na een scheiding dan bijv. de Nederlanders met een CDA-(66%) of PVV- (69%) voorkeur.
 • Nederlanders met een PvdA-voorkeur vinden significant vaker (87%) dan Nederlanders met een SP-voorkeur (79%), dat scholen en instanties beide ouders op gelijke wijze moeten informeren en betrekken bij de ontwikkeling van hun kind na de scheiding.
 • En de oudere generatie Nederlanders (50-plus: 84%) vindt nog significant vaker dan de jongere generatie (t/m 34 jaar: 75%) dat scholen en instanties beide ouders na de scheiding op gelijke wijze zouden moeten informeren en betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

Zie verder ook de gedetailleerde tabellen en resultaten van het IPSOS Synovate opinie-onderzoek met de hoofdresultaten en de uitsplitsingen naar (a) geslacht (man/vrouw), (b) regio,(c) leeftijd, (d) opleiding en (e) politieke voorkeur (VVD, PVV, PvdA, SP, D66 en CDA).

Verantwoording
Het onderzoek is online uitgevoerd door IPSOS Synovate in opdracht van het Vader Kennis Centrum onder een representatieve steekproef van 1.243 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding en regio, zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving.

Toelichting
Eenzelfde onderzoek heeft eerder ook in België plaats gevonden en werd gepubliceerd in de grootste Belgische franstalige krant Le Soir van 25 juni 2012:

Zie voor het originele Le Soir artikel over het Belgische onderzoek:

 • Divorce : la garde alternée a la cote (Le Soir Belge – DORZEE, HUGUES – Page 7 – Lundi 25 juin 2012)
 • Une majorité de Belges préconise la garde alternée (Le Soir Belge – Page 1 – Lundi 25 juin 2012)

Nederlandse vertaling van het Le Soir artikel:

 • Opinieonderzoek – Een meerderheid van 69,5% van de Belgen is voorstander van verblijfsco-ouderschap (Vader Kennis Centrum (VKC), maandag, 25 juni 2012)

En in samenwerking met de partnerorganisaties van het Vader Kennis Centrum binnen het Platform voor Europese Vaders (PEV) zullen deze opinieonderzoeken ook in andere Europese landen nog plaats gaan vinden.

In de gedetailleerde tabellen treft u verdere resultaten aan van het in opdracht van Vader Kennis Centrum door IPSOS Synovate uitgevoerde opinie-onderzoek met uitsplitsingen naar (a) geslacht (man/vrouw), (b) regio, (c) leeftijd, (d) opleiding en (e) politieke voorkeur (VVD, PVV, PvdA, SP, D66 en CDA).

Meer inlichtingen bij:

Vader Kennis Centrum (VKC)
Jacob Cabeliaustraat 17
3554VH Utrecht
Tel. 030.2383636
Mob. 06.24506249
Email: secretariaat@vaderkenniscentrum.nl
Urls: www.vaderkenniscentrum.nl
www.vaderdagtrofee.nl

Wat doet Vader Kennis Centrum
Het Vader Kennis Centrum uit Utrecht bevordert gelijkwaardig ouderschap, betrokken vaderschap en een meer vaderinclusief beleid bij overheden, instanties en werkgevers. Het centrum richt zich daarbij op de ontsluiting van informatie en kennis die eraan bijdraagt om de rol van beide ouders en genders bij de opvoeding van, de zorg voor en het onderwijs aan kinderen op waarde te schatten en met overheidsbeleid te ondersteunen op een wijze die aan inzet en betrokkenheid van beide ouders en genders voor kinderen recht doet.

Dit doet zij onder meer met de volgende activiteiten:

 • Het Vader Kennis Centrum organiseert een jaarlijks Vaderschapssymposium en de jaarlijkse uitreiking van de Vaderdagtrofee (m/v) voor vaderschapsinitiatieven i.s.m. de Universiteit van Amsterdam.
 • De stichting Vader Kennis Centrum heeft verder o.m. een advies- en hulptelefoon voor (gescheiden) ouders en vaders, beheert een aantal voorlichtingswebsites voor ouders en vaders, die dagelijks bekeken worden door gemiddeld 175 unieke lezers en verspreidt de email-nieuwsbrief “Gescheiden Ouders en Kinderen” met ruim 300 abonnees.