7. Videoclips Vadertop (m/v/grootouders) in Amsterdam op 10 mei 2007

Vadertop videoclip (1) – 2min46

Druk op de pijl in de afbeelding voor het afspelen van videoclip 1

Op 10 mei 2007 vond in Amsterdam de eerste Nederlandse Vadertop (m/v/grootouders) plaats. 90 ouders en grootouders kwamen naar Amsterdam om eraan deel te nemen.

Peter Tromp van het Vader Kennis Centrum, initiatiefnemer tot de Vadertop, vertelt hoe de Vadertop mede op verzoek van mevrouw Samira Bouchibti, Tweede Kamerlid en woordvoerder jeugd, gezin en familierecht voor de PvdA, werd georganiseerd. De Vadertop werd door het Vader Kennis Centrum georganiseerd i.s.m. Stichting Kind en Omgangsrecht, Fathers-4-Justice TM Nederland, Stichting Dwaze Vaders, Stichting Ouders Zonder Omgang, Stichting Kinderen – Ouders – Grootouders, Gescheiden Vaders Nederland, Stichting Sheherazade Ouderverstoting NL, Papa.nl.nu en onafhankelijke oudervertegenwoordigers.

Mevrouw Samira Bouchibti heeft na een korte inleiding op de Vadertop ook de gesprekken en discussies met de aanwezige ouders en grootouders in de zaal, met het ouderforum en met het deskundigenforum geleid. De gesprekken en discussies op de vadertop verliepen daarbij soms zeer intensief. Een van de gekomen vaders vertelde daarbij normaliter niet naar dergelijke bijeenkomsten toe te willen gaan, maar nu toch het gevoel te hebben gehad dat hij hier wel naartoe moest komen.

Een belangrijke conclusie van de vadertop was dat het nu liggende wetsvoorstel in de Tweede Kamer op het voortgezet ouderschap na scheiding (wetsvoorstel 30 145) onvoldoende waarborgen biedt om beide ouders betrokken te houden bij de zorg voor de kinderen na de scheiding. Op de vadertop werd dat door Lauk Woltring, een van de aanwezige deskundigen, aldus verwoord: “Je moet er voor zorgen dat er weer een premie gesteld wordt op het samenwerken tussen de ouders en niet zoals nu dat er in feite een premie gesteld is op het onderhouden en uitleven van de onderlinge verschillen en conflicten tussen de ouders.”

Vadertop videoclip (2) – 5min03

Druk op de pijl in de afbeelding voor het afspelen van videoclip 2

Annemiek Bevaart (Stichting Dwaze Vaders) –
Tijdens het Ouderforum van de op 10 mei 2007 in Amsterdam gehouden Vadertop vertelt Annemiek Bevaart van Stichting Dwaze Vaders – vanuit 20 jaar ervaring met ondersteuning van en advisering aan ouders en kinderen in gebroken gezinssituaties na scheiding – aan Samira Bouchibti, gespreksleider van het ouderforum en Tweede Kamerlid voor de PvdA, hoe dit probleem door de Haagse politiek zelf geschapen is en hoe en waarom het anders moet. De Haagse politiek dient bij scheidingen weer de vrede en het respect tussen de ouders centraal te plaatsen en daarbij hoort dat het omgangsrecht tussen ouder en kind net als nu ook het gezag tussen ouder en kind met het strafrecht beschermd wordt. Zij begrijpt niet waarom Den Haag het probleem in stand blijft houden en wijst op de droeve en onherstelbare gevolgen daarvan voor de vele kinderen die het betreft.

Vadertop videoclip (3) – Handhaving (a) – Father Summit, Amsterdam – 1min59

Druk op de pijl in de afbeelding voor het afspelen van videoclip 3

Vadertop videoclip (4) – Handhaving (b) – Father Summit, Amsterdam – 2min35

Druk op de pijl in de afbeelding voor het afspelen van videoclip 4

Clips 3 en 4 – Tijdens de op 10 mei 2007 in Amsterdam gehouden Vadertop vertellen vaders, waaronder een vader die zelf ook politieman is, aan Samira Bouchibti, Tweede Kamerlid voor de Pvda, uit hun eigen ervaringen over de gender discriminatie van vaders door politie en openbaar ministerie bij de aangifte en vervolging van onttrekking door moeders van de kinderen aan de zorg en het contact met hun vader en de geheel ontbrekende rechtshandhaving en rechtsbescherming voor de getroffen ouderschapsregelingen van kinderen met hun vader. Twee clipjes over dit onderwerp, maar er volgen er nog meer, die in de maak zijn.

————————————–
– Initiatief Vadertop: Peter Tromp (Vader Kennis Centrum)
– Samenstelling videoclips: Jan van Baelen (For Broken Families)

Vadertop (m/v/grootouders) – 10 mei 2007
De Amsterdamse Vadertop (m/v/grootouders) werd op 10 mei 2007 georganiseerd door het Vader Kennis Centrum i.s.m. Stichting Kind en Omgangsrecht, Fathers-4-Justice Nederland, Stichting Dwaze Vaders, Stichting Ouders Zonder Omgang, Stichting Kinderen – Ouders – Grootouders, MSN-groep Gescheiden Vaders Nederland, Papa.nl.nu, Stichting Sheherazade, Ouderverstoting.nl en Peter Prinsen.

Voor meer informatie zie: Vadertop (m/v/grootouders) – 10 mei 2007