348. Blijf van mijn lijfhuizen broeinesten voor criminele kinderontvoering – Dagboek van vader Elias over de ontvoering van zijn kinderen door moeder

Inleiding van Vader Kennis Centrum op het relaas en dagboek van vader Elias over de ontvoering van zijn kinderen door de moeder met hulp van tegen vader en de kinderen samenspannende Nederlandse staatsinstanties

Uit het relaas van zorgvader Elias hieronder komt naar voren dat de Nederlandse justitie (OM en Raad voor de Kinderbescherming), de politie Haaglanden, het Blijf van mijn Lijfhuis uit de regio Den Haag en de Rechtbank Den Haag allen actief betrokken zijn in de kinderontvoering door een criminele moeder.

Dit blijkt geen uitzondering. Ook van andere vaders, die met deze als criminele organisaties functionerende kinderontvoerende staatsinstanties geconfronteerd worden, krijgt Vader Kennis Centrum dezelfde informatie over de samenspanning tegen kinderen en hun vaders van politie, OM, Blijf van mijn lijfhuizen, Kinderbescherming en rechtbanken bij kinderontvoeringen door moeders in Nederland.

Daarbij ontstaat het volgende beeld:

 • Blijf van mijn Lijf huizen functioneren als het toevluchtsparadijs voor criminele kinderontvoerende en vals beschuldigende moeders die hun zin willen hebben.
 • Politie en Openbaar Ministerie weigeren de aangifte van onttrekking door de voor de kinderen verantwoordelijke vader op te nemen en de moeder actief op te sporen en vervolgen als kinderontvoerder.
 • De Raad voor de Kinderbescherming wordt door het OM ingeschakeld om zonder een enkele grond en zonder onderzoek snel even bij de Nederlandse familierechter goedkeuring en afdekking van de ontvoering middels een zgn. uithuisplaatsing bij de moeder te “ritselen”.
 • Gecorrumpeerde familierechters functioneren als buitendienst van het OM en leveren uithuisplaatsingen op bestelling aan OM en kinderbescherming zonder dat vaders zelfs maar gehoord worden.
 • In een onderonsje van Justitie, politie, Blijf van mijn Lijfhuis, rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Haaglanden, worden kinderen zo zonder een enkele grond bij vaders weggehaald en ondergebracht bij de kinderontvoerende moeder, die ontraceerbaar in het Blijf van mijn Lijfhuis zit ondergedoken.
 • Laat vader maar procederen tot St. Juttemis als hij zijn kinderen wilt terugzien.

Niet alleen schendt de Nederlandse staat de kinderrechten van de betrokken kinderen, maar ook de fundamentele mensenrechten van de vader. Nederland blijkt binnen Europa een mensenrechtenschendende bananenrepubliek van eenzelfde niveau als Afghanistan en China.

Het niveau van discriminatie van zowel kinderen als vaders ten opzichte van moeders en de schending van de rechtstaat door deze samenspannende staatsinstanties is zo stuitend dat Vader Kennis Centrum daarom besloten heeft de verhalen van vaders die hiermee geconfronteerd worden te publiceren.

Hieronder het relaas van vader Elias.

Voor meer informatie en de contactgegevens van vader Elias kunt u zich desgewenst wenden tot het Vader Kennis Centrum (vaderkenniscentrum @ gmail . com).

Peter Tromp
Vader Kennis Centrum

Dagboek en relaas van vader Elias

Ik ben de gelukkige vader van minderjarige dochter, Xiara bijna 7 jaar en minderjarige zoon, Don Xhahyuan bijna 3 jaar.

Mijn ex-vriendin is opeens ondergedoken met beide minderjarige kinderen sinds 20 mei 2009 en verteld de politie te vluchten voor mij.

Ik wordt als vader met wettig gezag over dochter aan alle kanten door justitie tegengewerkt, sedert 20 mei 2009 ben ik niet eens verhoord door politie en justitie voor de tegen aangifte van mijn ex-vriendin en nog hebben zij enige stappen ondernomen om mijn ontvoerde dochter bij mij terug te brengen tot op heden. Tunnelvisie of onderonsje Justitie onderzoekt alleen wat moeder

Justitie weet dat er getuigen zijn welk het verhaal van moeder kunnen tegenspreken. Dit is niet de eerste keer dat mijn ex-vriendin probeert gezag op een foutieve manier te verkrijgen.

Justitie keurt het goed dat ik als zorgvader al 35 dagen de minderjarige kinderen niet gezien of gesproken heb, laat staan de impact wat het gebeuren heeft op beide kinderen, weg van hun bekende en veilige omgeving opeens geen contact, weg van papa en mijn moeder die dagelijks meehielp met de opvoeding van beide kinderen.

Mijn grondrechten worden geschonden alsmede Gender-discriminatie en mijn recht op een family life. Voorts wordt er oudervervreemding toegelaten en wordt een kinderontvoerende moeder geholpen door justitie.

Raad voor de Kinderbescherming werkt mee aan deze ontvoering aangezien de Raad beide kinderen bij moeder wilt onderbrengen middels V-OTS en machtiging UHP. Ik heb 1 gesprek gevoerd met de Raad waar ik mijn zorgen kenbaar heb gemaakt.

Zonder 1 informant te hebben gesproken beslist de Raad dat men niet weet of het veilig is voor dochter, ik ben tot 20 mei 2009 dagelijks belast geweest met de zorg over de kinderen en opeens ben ik een gevaar voor hun veiligheid en moet men onderzoeken of het veilig is, want moeder is de enige die zegt dat het gevaarlijk is en hiervoor hebben zij 90 dagen meer voor nodig waar ze de OvJ hebben verteld tot 30 juni nodig te hebben.

Men negeert directe informanten als school, creche en de huisarts welk aangeven dat er nimmer een indicatie is geweest omtrent zorgen en dat vader geen gevaar is voor kinderen, er is goede zorg van vaders kant naar kinderen toe.

Moeder stelt dat ze al 7 jaar onder dwang van mij alles doet ze is vaak mishandeld en dagelijks mishandel ik beide kinderen, ik kan u vertellen dat de school, creche, huisarts, fysiotherapeut, buren, familie, vrienden en zelfs kennissen van ons versteld staan van deze aantijgingen. En toch ben ik een gevaar voor de kinderen omdat de Raad niet doet aan waarheidsbevinding.

Tevens wil ik graag benadrukken dat er wel degelijk vrouwen en of mannen zijn met serieuze problemen in een Blijf van mijn Lijf huis, en dat er ook mensen bij het OM, politie en RvdK zijn die zich niet inlaten met Gender-discriminatie en schending grondrechten of partij kiezen van een labiele moeder.

Voorgeschiedenis:

 • 2002 augustus, prachtige dochter wordt geboren.
 • 2003 februari, moeder laat kind bij vader achter, zij gaat vreemd en nieuwe vriend wil geen kind verzorgen.
 • 2003 maart, moeder wil geen verantwoordelijkheid dochter, zelfs niet gezamenlijk, moeder tekent convenant bij advocaat.
 • 2003 december, vader krijgt eenhoofdig gezag over dochter.
 • 2004 januari, moeder smeekt voor nieuwe kans zij heeft fouten gemaakt, vader geloofd moeder.
 • 2004 januari, relatie wordt hersteld alsmede gezinsleven.
 • 2004 december, moeder wilt ruimte en gaat met dochter bij haar moeder wonen.
 • 2004 december, moeder verzorgt dochter niet optimaal, laat kind vaak bij oma achter.
 • 2005 januari, moeder wordt verliefd op iemand anders en pleegt abortus van vaders kind.
 • 2005 januari, moeder doet valse aangifte van gijzeling en vader zit voor drie dagen opgesloten, vader vraagt familie om dochter bij moeder te brengen, moeder laat dochter alleen bij haar moeder om bij vriend te gaan overnachten, moeder heeft nieuwe vriend pas 1 keer ontmoet.
 • 2005 januari, moeder leent € 15.000,- om nieuwe vriend te behagen en leeft zich uit aan shoppen en uitgaan.
 • 2005 januari, vader zoekt vrijwillig hulp en neutraal advies en komt in molen van BJz.
 • 2005 februari, moeder wilt gezagswijziging.
 • 2005 februari, vader stelt ruime omgangsregeling voor moeder en dochter.
 • 2005 februari, moeder doet melding van kindermishandeling, politie ter plaatse constateert niets.
 • 2005 februari, vader gaat naar moeder om contact kind met moeder te onderhouden, gaat goed tot vader weg wilt met kind, moeder hysterisch en zoekt ruzie in bijzijn dochter, vader valt van trap met dochter (deze was geverfd om de tree en met vuilniszak bedekt) moeder slaat en schopt vader een lichte hersenschudding terwijl vader dochter beschermd van moeder. Dochter heeft bult maar moeder en haar ouders willen niet dat vader vertrekt naar ziekenhuis tot politie arriveert, 30 minuten later politie ter plaatse en oordeelt of men niet ziet dat dochter naar ziekenhuis moet, moeder en haar ouders worden op hun plaats gezet door agenten voor wat zij aanrichten bij dochter, dochter heef gelukkig niets ernstigs dan een bult, vader heeft lichte hersenschudding.
 • 2005 februari, AMK is ingelicht van kindermishandeling door moeder.
 • 2005 maart, moeder doet wederom melding mishandeling dochter, politie wederom ter plaatse niets geconstateerd, politie geloofd moeder niet meer.
 • 2005 maart, moeder frustreert omgangsregeling, zoekt ruzie in bijzijn kind, houd zich niet afspraken.
 • 2005 maart, vader is schuldig aan falen omgangsregeling volgens BJz.
 • 2005 maart, vader ziet dat dochter achteruit gaat en moet rust en regelmaat terugbrengen.
 • 2005 april, vader stelt moeder op de hoogte van plan vader en dochter om naar Suriname te gaan voor rust, regelmaat en werk.
 • 2005 april, vader gaat voor 3 maanden naar Suriname samen met dochter, bij aankomst belt vader gelijk telefoonnummer door aan moeder.
 • 2005 mei, voorzieningen rechter beslist om onderzoek van RvdK voor voorlichten en houd zaak aan.
 • 2005 juni, moeder heeft nimmer eerder contact gezocht zowel telefonisch als per schrift, ik heb alle informatie van dochter betreffend reilen en zeilen doorgegeven.
 • 2005 juni, moeder heeft spijt ze was even de weg kwijt en wilt graag dochter zien maar heeft geen geld voor overtocht dit doet ze middels een brief en een kaart.
 • 2005 juni, vader stelt direct een leenbedrag beschikbaar, welk voor een derde werd kwijtgescholden,
 • 2005 juni, moeder komt naar Suriname, huilt in bijzijn kind en heeft ernstig spijt van haar daden.
 • 2005 juni, er wordt een melding gedaan bij de consulaat van Nederland dat vader moeder heeft laten ontvoeren, gesprek bij consulaat leert dat oma deze melding heeft gedaan, moeder verteld dat oma vader haat en dat alles in scene was gezet, consulaat adviseert moeder om oma uit leven te zetten voor belangen dochter.
 • 2005 juni, moeder wilt helemaal geen gezag, dit was omdat anderen haar dit liet doen, ze was boos op mij, dat ik haar niet tegenhield in december 2004, althans dat is wat ze mij vertelde.
 • 2005 juni, vader geeft gezin nog een kans.
 • 2005 juli, terugkeer naar Nederland met gezin, gezagzaak en strafzaak lopen nog.
 • 2005 juli, moeder stopt gezagzaak.
 • 2005 september strafzaak komt voor, moeder is bang en komt niet opdagen aangezien zij valse aangifte heeft gedaan, zaak aangehouden.
 • – 2006 maart, strafzaak komt wederom voor, moeder komt niet opdagen, zaak aangehouden.
 • 2006 augustus, prachtige zoon geboren en vader heeft hem erkend.
 • 2006 september, strafzaak komt wederom voor, moeder komt niet opdagen, zaak aangehouden, rechter gelast gijzeling moeder als onwillige getuige.
 • 2006 oktober, vader verteld aan advocaat dat in februari 2007 vader voor zakenreis naar Suriname moet.
 • 2006 december, strafzaak datum februari vastgesteld.
 • 2007 februari, inval van politie, niemand aanwezig in huis, moeder verschijnt ter zitting en verklaard dat zij bang was voor vervolging en dat zij alles heeft gelogen om gezag te krijgen, het was schuld van haar moeder en een vriendin. Vader is vrijgesproken, vader was in Suriname alleen zonder beide kinderen.
 • 2008 liefde van vader is over en vader wordt verliefd op een ander, vader gaat vreemd.
 • 2009 maart, vader kiest voor nieuwe partner, nieuwe partner heeft gesprek met moeder.
 • 2009 maart, moeder stuurt bericht naar een vriendin dat zij alles en iedereen wilt ontvluchten behalve haar twee schatjes.
 • 2009 19 april, nieuwe partner vader stuurt moeder een bericht via hyves, hoe het zit tussen vader en moeder.
 • 2009 20 april, moeder neemt contact op met Stichting wende vrouwenopvang
 • 2009 13 mei, moeder moet eigen huis zoeken en omgangsregeling wordt besproken voor beide kinderen. Hoofdverblijfplaats beide kinderen bij vader, doordeweeks bij vader en op woensdag en weekend bij moeder en contact wanneer moeder wilt.
 • 20 mei 2009 moeder is ondergedoken met beide kinderen in een blijf van mijn lijf huis.
 • Ik weet al 2 weken waar moeder met minderjarige kinderen ondergedoken is, ik ga geen stappen ondernemen hoe moeilijk het ook is voor mij, maar de impact op beide kinderen en omgeving kan door hysterie ernstig zijn.

Opmerking
Moeder en ik hebben vele gesprekken gevoerd in de periode maart tot en met mei 2009 over omgangsregeling met beide kinderen en bovenstaand regeling dunkt ons het beste, althans dat is wat we afgesproken hadden, kennelijk dus toch niet. De reden dat ik de wachtwoorden weet van moeders hyves en hotmail is dat ik deze voor haar heb aangemeld en dat ik tevens ook haar hotmail gebruik beide wachtwoorden zijn hetzelfde. Op de dag van de vermissing heb ik via haar hyves ook iedereen een bericht gestuurd of iemand iets van hun had vernomen.

Op 20 mei 2009
Rond etenstijd is mijn ex-vriendin tezamen met beide minderjarige kinderen nog niet thuis, haar mobiel stond uit en navraag leerde dat zij niet op zwemles van dochter was verschenen. Ik begon naarmate de tijd zich vorderde ernstig zorgen te maken. Ik heb alle familieleden, kennissen etc. van haar en mij gebeld, niemand had iets van hun vernomen. Ik heb de meldkamer van de politie gebeld en deze vertelde mij om te wachten tot de volgende dag en daarna kon ik een melding doen van vermissing. Ik heb zelfs ziekenhuizen gebeld, ik kon niet slapen en eten ik bleef maar denken dat er iets ernstig was gebeurd.

21 mei 2009
Dit is de zwaarste moment uit mijn leven melding doen van vermissing van je ex en je kinderen, een onbeschrijfbare gevoel. Politie is direct een onderzoek gestart ik was ook met mijn eigen onderzoek bezig.

22 mei 2009
In de ochtend kreeg ik een telefoontje van de rechercheur dat ze gevonden waren en dat ze veilig waren, wat dus eigenlijk inhield dat ze ondergedoken waren. Ik had geen ruzie met mijn ex of iets in die richting en we hadden hele goede afspraken wat betreft onze kinderen, ik begreep het allemaal niet meer.
Toen alles mij begon te dagen kon ik wel voor mijn hoofd slaan, hoe kon ik nou zo stom zijn zo is nou eenmaal een echte ezel ben ik enfin.
Ik wilde aangifte doen conform artikel 279 Wetboek van Strafrecht dit mocht niet in eerste instantie, later kon ik dit alsnog doen.

22 mei 2009
Aangifte gedaan en de rechercheur vertelde mij dat de OvJ had besloten niets te doen aangezien er een tegen aangifte van mijn ex ligt die zij telefonisch heeft gedaan.
Mijn ex ontvoerd beide kinderen naar den vreemde, laat mij twee dagen denken dat er iets ernstig is gebeurd, de traumatische ervaring van beide kinderen en de impact bij familie en vrienden. En wat heeft ze verklaard dat ze vlucht voor mij omdat ik haar op 20 april heb bedreig met de dood en dat ik wil vluchten met beide kinderen naar Suriname.

Sorry meneer, politie kan niet voor u betekenen er is door de OvJ geëntameerd dat de Raad voor de Kinderbescherming zich ermee gaat bemoeien, als u kinderen snel terug wilt zien dan moet u een advocaat zoeken. Tevens verteld de dienstdoende rechercheur niet aan vader dat de CIT van BJz is benaderd. Voorts zit er een rechercheur op de zaak welk in 2005 zich al schuldig had gemaakt van partijdigheid en tunnelvisie tegen wie ik een klacht had ingediend. Zij is op 21 mei bij mij thuis geweest en zij heeft nimmer haar te kennen gegeven en zij heeft nog eens haar naam van de visitekaart geschrapt.

Artikel 279 Sr. is een strafrechtelijke procedure.
Raad voor de Kinderbescherming is een adviserend orgaan voor de civiele rechter.

Ik heb meerder faxen gestuurd naar de OvJ, HOvJ, minister van Justitie, Korpsbeheerder, Korpschef, en de politiebureau om rechtshandhaving te doen gelden immers al deze faxen mocht niet baten. Men werkt vanuit de aangifte van mijn ex-vriendin en wilt mij niet horen in deze. Immers is men in de veronderstelling dat mijn ex-vriendin met beide minderjarige kinderen niet zomaar is ondergedoken. Het enige wat ik continu te horen krijg van de politie is dat de leider in dit onderzoek heeft besloten om de Raadsonderzoek af te wachten.

2 juni 2009
Onze dochter moet na een blokweek weer op deze dag naar school, ik ben express later dan de gebruikelijke aanvang tijd naar haar school gegaan om zo een mogelijk confrontatie met mijn ex-vriendin uit de weg te gaan en in achtneming van deze impact op andere kinderen. Ik ben zelfs niet naar de klas van onze dochter gegaan om te kijken of zij aanwezig was. Ik heb een gesprek met de directeur aangevraagd en heb hem het verhaal uitgelegd. Een medewerker die toevallig in de blokweek op school was, had een telefoon beantwoord waarin mijn ex-vriendin te kennen heeft gegeven dat zij onze dochter van deze school laat uitschrijven. Voorts heb ik de directeur verzocht om onze dochter niet van school uit te schrijven welk hij geen probleem vond, voorts hebben we het een en ander besproken.

2 juni 2009
Aanvulling aangifte gedaan van bovenstaand feit en aangifte tegen blijf van mijn lijf huis en tegen Stichting Wende vrouwenopvang, deze aangifte is in de geautomatiseerde journaal opgenomen. Aangezien de rechercheurs die belast zijn met mijn zaak niet aanwezig waren zou ik op korte termijn worden opgeroepen om deze te tekenen. Tot op heden niets hieromtrent vernomen.

5 juni 2009
Brief van de advocaat van moeder gekregen, mededeling dat beide kinderen het naar omstandigheden het goed maken. Aangezien moeder halsoverkop moest vertrekken heeft persoonlijke eigendommen van haar en de kinderen almede kleding en speelgoed niet kunnen meenemen, en of ik bereid ben deze af te geven. Om haar moverende reden wenst ze niet met mij in contact te komen en heeft ze opdracht gegeven om een gerechtelijke procedure te starten tot verkrijgen eenhoofdig gezag dochter.

10 juni 2009
Gesprek op kantoor van CIT van BJz, goed verlopen gesprek duidelijke informatie hoe alles tot stand was gekomen, teven zou men het verzoek tot onderzoek aanpassen.

12 juni 2009
Vader wordt gebeld door OvJ W. Bos met de mededeling dat de zaak opgepakt gaat worden door de politie en dat hij niet de OvJ is in deze zaak, maar meer een boodschapper en dat ik voortaan voor vragen bij de politie moet zijn.

13 juni 2009
De met mijn zaak belaste rechercheur gebeld, deze conformeerde dat de politie de zaak zou oppakken maar dat men op de opdracht van de OvJ wachtte.

15 juni 2009
Recherche gebeld en gevraagd naar status, in deze gesprek deelde de recherche mee dat ik maar een ander dag moest terugbellen aangezien de met mijn zaak belaste rechercheurs niet aanwezig waren.

16 juni 2009
Recherche gebeld en kreeg na een paar keer bellen recherche coördinator de heer van Ruijven te spreken hij deelde mee dat men nog steeds wacht op antwoord van OvJ en tot die tijd kan er niets gebeuren.

16 juni 2009
Gesprek gehad met OvJ. W. Bos, in deze gesprek vertelde hij mij dat er degelijk aan de zak wordt gewerkt, maar dat zij niet zomaar elk informatie aan mij konden doorgeven, afgesproken met hem dat ik voor vrijdag 19 juni 2009 16:00 uur iets van hem of politie zou vernemen omtrent onderzoek.

16 juni 2009
Vader is jarig en heeft zijn kinderen niet gezien of gesproken.

17 juni 2009
Vader krijgt een telefoontje van de RvdK of vader binnen 3 uurtjes op kantoor kan verschijnen. Men vertelde vader dat op 16 juni de OvJ C. Eijgenraam telefonisch de RvdK had verzocht om spoed achter mijn onderzoek te zetten, vandaar deze uitnodiging. Men vertelde mij dat ze nog niet veel wisten aangezien dit met spoed was en dat er met moeder op dat moment op een ander kantoor ook werd gesproken. Men was er op gefocust of ik een gevaar was voor de kinderen en of ik zou vluchten, tevens kwam men met verhaal bedplassen van onze dochter in maart en of dat te maken had met relationele problemen, ik wist gelijk dat men moeder al had gesproken. Ik ben kalm en rustig geweest en heb op alle vragen netjes geantwoord en met klem verzocht om zo spoedig mogelijk contact met beide kinderen te herstellen, hierover zou ik bericht worden.

18 juni 2009
Verzoekschrift wijziging gezag binnen gekregen, hierin wordt vermeld dat vader gevaarlijk en gewelddadig is, beide kinderen meerder malen lichamelijk en geestelijk heeft mishandeld en dat ik er nooit was etc. Ik heb gezag onder dwang verkregen, ik heb haar gedwongen om gezagzaak in 2005 in te trekken ander zou ik niet terug komen naar Nederland, ik heb haar gedwongen om positief te getuigen in strafzaak, feitelijk dwing ik haar ons gehele relatie tot alles omdat ik het wettig gezag heb over ons dochter en geen over onze zoon waarom heb ik eigenlijk deze niet afgedwongen?

18 juni 2009
Datum KGD bepaalt op 30 juni, dit was een verhinderdatum van de advocaat van moeder, maar de president vond het spoedeisend belang belangrijker.

18 juni 2009
Brief van Hoofd Officier van Justitie gekregen waarin hij verteld dat men degelijk met de zaak bezig is en dat er op dit moment wordt uitgezocht waarom moeder met beide kinderen in een beschermd omgeving verblijven. Dat de OvJ C. Eijgenraam en W. Bos met de zaak zijn belast en dat hun met de advocaten van Stichting Wende in conclaaf zijn voor het verblijfadres welk niet bij politie en OM tot op heden bekent is. Het openbaar ministerie is tezamen met de politie actief doende met het vaststellen van de feiten en om mij nader in te lichten. Hij heeft er alle begrip voor dat ik daarover op zo kort mogelijk termijn bericht wordt.

19 juni 2009
Recherche gebeld en gevraagd of ik een afspraak kon maken voor het doen van een aangifte van laster en valse aangifte, dit was niet mogelijk omdat OvJ C. Eijgenraam heeft besloten om tot 30 juni 2009 niets te doen met mijn zaak.

19 juni 2009
Omstreeks 15:30 uur naar parket gebeld en OvJ W. Bos was niet aanwezig hij was i.v.m. persoonlijke redenen afwezig.

21 juni 2009
Vaderdag, kinderen niet gezien of gesproken.

22 juni 2009
Ik wordt gebeld door de Raadsmedewerker met de mededeling dat men meer tijd nodig heeft en dat er een V-OTS en een machtiging UHP zal worden aangevraagd bij de rechter voor de duur van 90 dagen en dat beide kinderen bij moeder zal verblijven. Navraag leerde dat zij nog steeds geen contact had opgenomen met informanten, omdat ze geen tijd ervoor hadden. Toch beslist de Raad door wat moeder verteld, men is bang dat de voorzieningen rechter d.d. 30 juni zal uitspreken over afgifte kind om zo weer deze ongedaan te maken middels V-OTS en machtiging UHP. De Raadsmedewerkster complimenteerde mij voor mijn gedrag en dat ik heel kalm reageer op deze situatie. Ik kan hierover geen zinnig woord zeggen.

23 juni 2009
Ik heb een brief gekregen van OvJ mr. C. Eijgenraam de inhoud zal op de site VKC worden gepubliceerd.

Ik heb in deze verhaal heel veel zaken weg gelaten als contacten met advocaat, gesprekken politie, parket, instanties, school, huisarts, creche en vrijwillige adviseurs. Tevens heb ik bijna alle gesprekken opgenomen met medeweten en zonder medeweten van desbetreffende personen.

Door pure noodzaak ben ik zelf een onderzoek gestart om zodoende mijn zelfcompetentie te verbeteren om zodoende juridisch instellingen als de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg tegenstand te kunnen bieden in hun subjectieve rapporten die niet berusten op de werkelijkheid. Het gaat hier om twee onschuldige kinderen die door moeder ingezet wordt in haar strijd jegens mij. Ik doe mijn eigen informanten onderzoek naar school, creche, huisarts etc.

Voor de volgende personen moet u uitkijken als vader en moeder:
OvJ mr. I. Degeling, OvJ mr. C. Eijgenraam, OvJ mr. W. Bos, HOvJ mr. T. Hofstee, Rechercheur Wilma Ankersmit en Erika Apeldoorn en de Raad voor de Kinderbescherming Den Haag, Bureau Jeugdzorg Haaglanden.

Reacties tot op heden:

 • Aan alle 150 Kamerleden welk ik een mail heb verstuurd heeft alleen Michiel van Nispen namens de SP gereageerd.
 • Geautomatiseerde reactie van de Korpsbeheerder de heer van Aartsen.
 • Hoofd Officier van Justitie mr. T. Hofstee met een standaard brief.
 • Brief OvJ mr. C. Eijgenraam met uitleg gang van zaken en waarom.

Geen reactie tot op heden:

 • Minister van Justitie Zijne Excellentie Dr. E.M.H. Hirsch Ballin.
 • Korpschef mr. H.P. van Essen.
 • Directoraat-generaal Rechtshandhaving plv. Directeur-generaal de heer drs. A. IJzerman MPA.
 • Voorzitter College procureurs-generaal mr. H.N. Brouwer
 • Lid College procureurs-generaal mr. H.J. Bolhaar
 • Lid College procureurs-generaal mr. H.A van Brummen
 • Lid College procureurs-generaal mr. H.J. Moraal
 • Lid College procureurs-generaal mw.mr. H.W. Samson-Geerlings
 • Officier van justitie mr. I.J.V. Degeling
 • Recherche politie bureau Jan Hendrikstraat
 • Staatssecretaris mw. mr. N. Albayrak
 • 125 Kamerleden
 • PG Hoofd van dienst mr. P.J. Huijser
 • PG Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken mr. G.M. Munnichs
 • PG Hoofd Handhavingsbeleid C.J.A. van den Broek
 • Officier van justitie mr. W. Bos
 • Wethouder Sander Dekker
 • Wethouder Rabin Baldewsingh
 • Wethouder Henk Kool

Voorts wil ik graag de volgende mensen bedanken voor hun steun, advies en luisterend oor:
Peter Tromp, Peter en Marleen Brons, Sjaak Pagie, Jan Hop, Al, Maarten, Johannes, familie, vrienden en mijn huidige vriendin.

Ten laatste.
Hierbij wil ik u ook mededelen dat ik in 1998 vast heb gezeten voor mishandeling van mijn toenmalige vriendin ik heb in totaal 13 maanden in detentie gezeten en ik was 11 maanden voortvluchtig alvorens ik opgepakt was. Ik kan u zeggen dat ik oprecht spijt heb van wat ik toen heb gedaan tegen mijn toenmalige vriendin. Ik kan deze tijd niet terugkeren en ik heb het een plaats gegeven en ik kom er ook eerlijk voor uit. Ik was een jongen van de straat met foute vrienden en ik was geen goede zoon voor mijn ouders, ik heb ze veel verdriet gebracht. Na mijn detentie heb ik mijn leven totaal veranderd en ben ik gaan werken en studeren wat heeft geleid dat ik in 2003 mijn eerste bedrijf oprichtte, ook geniet ik ervan om zorgouder te zijn voor beide kinderen en deel dan mijn werkzaamheden zodanig in dat ik veel tijd met ze kan doorbrengen. Ik ben na mijn detentie nimmer met justitie in aanraking geweest dan verkeersboetes en de valse aantijging gijzeling van de moeder van onze kinderen in 2005 voor welk ik in 2007 ben vrijgesproken.

met vriendelijk groet,
Vader Elias

Colluderende partijen in deze zaak:
Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Den Haag

Taken van de officier van justitie (Openbaar Ministerie)

Eigen beleidsregels Openbaar Ministerie (OM):
Richtlijn voor strafvordering valse aangifte
Aanwijzing discriminatie (2007A010)
Richtlijn voor strafvordering discriminatie

Openbaar Ministerie – Sepotgronden

Door het Openbaar Ministerie zelf gepleegde commune delicten:
Discriminatie door rechtspersonen (137f en 429quater WvSr.)
Ambtsdwang door bedreiging met geweld