446. De rol van vaders bij de angstontwikkeling van kinderen

Flying Elliott! on Flickr – Photo Sharing!

Susan Bögels, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind, denkt dat de vader een cruciale rol speelt bij de angstontwikkeling van kinderen en zij doet daar ook grootschalig onderzoek naar.

Dit zou grote implicaties kunnen hebben.

Susan Bögels zegt daar zelf over:

‘Op dit moment is de kinderwereld heel erg vervrouwelijkt. De thuissituatie, de kinderopvang, het onderwijs: kinderen worden vooral door vrouwen opgevoed. Als mijn theorie klopt, zouden we daar nog eens goed naar moeten kijken. Dan moeten we ervoor zorgen dat vaders – of andere mannelijke rolmodellen – beter zichtbaar worden. En bij de behandeling van overmatige angst en angststoornissen van kinderen zou het betrekken van de vader bij de therapie een voorwaarde moeten zijn.’

Een toegevoegde implicatie kan verder zijn dat de huidige gang van zaken in het familierecht na scheiding, waar vaders juist op afstand van hun kinderen gezet en gemarginaliseerd worden, eveneens heroverweging behoeft.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum

Zie verder ook: