467. Nova uitzending over ‘civiele gijzeling’ van een kwaadwillende moeder uit Drenthe

Vanavond besteed NOVA opnieuw aandacht aan gevangenisstraffen voor kwaadwillende moeders die systematisch en opzettelijk de omgangsregelingen van de kinderen met hun vader frustreren. Deze keer in de vorm van een door de Kort Geding rechter van de Rechtbank Assen aan vader Peter Engberts toegewezen civiele gijzelingsbeschikking voor zijn ex, de omgangsfrusterende moeder Gea van de Beld uit Hollandscheveld.

Uitgebreid aan het woord in het Nova programma item van vanavond komt prof. mr. Paul Vlaardingerbroek die, naast hoogleraar in het familierecht in Tilburg, ook nog Raadsheer-plaatsvervanger is aan het Gerechtshof Den Bosch.

Vlaardingerbroek werpt zich daarbij nu al sinds jaar en dag ook op als de vaste professor buitenspreekbuis van het Ministerie van Justitie, die ons namens het ministerie van justitie in steeds wisselende toonaarden steeds komt vertellen dat er niets gedaan kan of moet worden aan omgangsfrustrerende en kindermishandelende moeders.

Geconfronteerd met de jarenlange ongemoeide kindermishandelingen door de omgangsfrustrerende moeder die de zoon tegen alle rechterlijke uitspraken in bij zijn vader weg houdt, komt Vlaardingerbroek dan ook niet veel verder dan wat gestamel over dat vaders daar maar in zouden moeten berusten, waarbij hij het wel aandurft om kinderen en hun vaders die hiervan het slachtoffer worden met een ernstig gezicht te adviseren om kindermishandelende en kwaadwillende moeders maar met rust te laten, want oppert deze prof, dan bedenken ze zich misschien nog wel eens een keer.

Als uitsmijter weet de prof in het familierecht verder te verzinnen dat kinderen ondanks een niet aflatende negatieve programmering door een ouderverstotende moeder later – vooral veel later – misschien toch nog wel eens een keertje terug zouden kunnen komen bij hun vader. Daar moeten vaders dan maar op hopen vindt Vlaardingerbroek. Hij waarschuwt vaders daarom om toch vooral maar alles gelaten over zich heen te laten komen, want zegt de prof straks verwijt u kind u nog dat u bent opgekomen voor het contact van uw kind met u als vader en dan krijgt u ook dat nog op uw brood (ai toch).

Het is duidelijk: van de familierechtspraak van Vlaardingerbroek, of het nu als adviseur van de minister van justitie, als hoogleraar familierecht in Tilburg of als raadsheer plaatsvervanger aan het gerechtshof Den Bosch is, hebben kinderen en hun vaders in elk geval helemaal niets te verwachten. Anders dan wat gestamel over het ongemoeid of met rust laten van de ouderverstotende en kindermishandelende moeder in de hoop dat moeder misschien dan eens ‘bijdraait’ bedoel ik dan.

Vlaardingerbroek neemt het daarbij verder bovendien niet erg nauw met de geschiedenis. Want in het artikel op de NOVA website weet Vlaardingerbroek ons plotseling ook nog abusievelijk en geschiedvervalsend te melden dat de vaderacties van enkele jaren terug niet door de Fathers4Justice en Family4Justice zijn georganiseerd en gehouden, maar z.i. nu met terugwerkende kracht aan de Dwaze Vaders zouden moeten worden toegeschreven. Dit terwijl de Dwaze Vaders daar nu ook werkelijk helemaal niets mee te maken hebben gehad. Maar misschien is dat ook wel juist de reden waarom de prof ze nu graag op dat schild wil hijsen, wie zal het zeggen. De waarheid en realiteit is daarbij even van secundair belang voor de prof blijkt hier, of hij moet inderdaad zo onwetend zijn.
Opvallend is hierbij overigens dat Dwaze Vaders zelf ook niet erg lijkt te zitten met deze geschiedvervalsing achteraf wat betreft de door de prof in het NOVA artikel abusievelijk aan hen toegeschreven ‘vaderacties’. Want zij hebben kennelijk (nog) niet aangedrongen op rectificatie van de in het bericht op de NOVA website abusievelijk aan hen toegeschreven acties. (Zie hiervoor verder het kwalitatief toch wat povere en van fouten wemelende bericht op de website waarmee Nova zijn uitzending van vanavond heeft aangekondigd. Zo schrijft Nova daar bv. ook abusievelijk dat meer dan 60.000 kinderen hun ‘moeder’ niet meer mogen zien, waar toch vermoedelijk bedoeld wordt, dat meer dan 60.000 kinderen hun ‘vader’ niet meer mogen zien. Afijn een kniesoor die daar over valt.)

Waar je wel over valt en ook moet vallen zijn de werkelijk stuitende uitspraken van dorknoper Vlaardingerbroek. De hypocrisie druipt daarbij ook bijna van ’s mans gezicht. Soms zou je van deze man bijna eens hardop en rechtuit willen zeggen “Wat is die Vlaardingerbroek, die aan de ‘belangen van kinderen op hun vader’ zulk een volstrekte maling heeft, eigenlijk een ongelovelijke @#$%^* …”. Maar dat hoort natuurlijk niet, dus, i.t.t. Vlaardingerbroek zelf, houden we het maar netjes. Maar je kunt je wel ‘op recht’ afvragen wat deze man nu eigenlijk in het familierecht, waar het per slot om kinderen en de banden met hun familie gaat, te zoeken heeft. Hij hoort daar gewoon niet thuis en heeft werkelijk geen idee waar het hier voor de betrokken scheidingskinderen over gaat.

Veel kijkplezier met NOVA vanavond dus. En hieronder vindt u nog mijn open brief aan de NOVA redactie van vanmiddag waarin meer over de sexejustitie door het Ministerie van Justitie en het onderscheid tussen strafvervolging van omgangsfrustrerende moeders via politie en justitie en de onderhavige civiele gijzelingszaak via het familierecht.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum

Gerelateerde berichten:

_____

Open brief aan Nova

Aan: Nova redactie, t.a.v. Lieke Kwant
Van: Peter Tromp, Vaderkenniscentrum
C.c.: Abonnees van de Nieuwsbrief Gescheiden Ouders en Kinderen van het Vaderkenniscentrum
Betreft: Assense ‘civiele gijzeling’

Beste Nova-redactie, beste Lieke,

Omdat NOVA vanavond aandacht besteedt aan de Assense civiele gijzeling van een criminele moeder van enkele daagjes, graag mijn – en ik geef het toe stevig geformuleerde (maar soms is het goed en nodig om klare wijn te schenken) – kanttekeningen bij de civiele gijzeling van de moeder door de Rechtbank Assen:

1. Sexejustitie door OM en politie bij de aangiften en de vervolging van het misdrijf onttrekking ad WvS, art 279: Moeders gaan vrijuit, vaders worden vervolgd
Ik hoop dat NOVA daar in elk geval ook in meeneemt het feit dat het landelijke Openbaar Ministerie, en daarmee de regionale parketten en de politieregio’s, ondanks de heldere uitspraken van de Hoge Raad hierover uit 2005 momenteel de strafrechterlijke aangiften van onttrekking (Wetboek van Strafrecht, art. 279) van vaders tegen omgangsfrustrerende moeders bij gezamenlijk gezag na een scheiding op eigen houtje systematisch tegenwerkt, niet ontvankelijk verklaart en ondermijnt.

Men wil het strafbare onttrekkende en omgangsfrustrerende gedrag van moeders niet aanpakken in het strafrecht, maar alleen onttrekkende vaders met extreme straffen en maatregelen aanpakken.
Dit terwijl de moeders in verreweg de hoofdmoot DADER zijn zijn van onttrekking. Zij gaan vrijuit. De paar vaders die het doen echter niet. Dat heet sexejustitie.

Het is immers sexejustitie wanneer de aangiften van het misdrijf van onttrekking door moeders tegen vaders wel, maar die van vaders tegen moeders niet door de Nederlandse politiekorpsen worden opgenomen. wel voor het misdrijf onttrekking worden vervolgd (extreem verschil in bereidheid politie tot opname van aangiften naar sexe).
En het is immers dubbele sexejustitie wanneer moeders niet en vaders wel door justitie voor het misdrijf onttrekking worden vervolgd (extreem verschil in bereidheid justitie tot vervolging van aangiften naar sexe).
En het is driedubbele sexejustitie wanneer vaders extreem gestraft worden en tot steeds verlengde tot meer dan 10 jaar durende gevangenisstraffen veroordeeld worden, terwijl moeders vrijuit gaan, en in de media hun criminele gedrag als normaal mogen toelichten en daarbij een doos taart van hun burgemeester toe krijgen met een actierekening om een advocaat te kunnen in huren om uit de gevangenis te blijven en alle mediaruimte om hun criminele gedrag toe te lichten onder een litanie aan vuil en ongeverifieerde valse beschuldigingen aan het adres van betrokken vaders.
En het is vierdubbele sexejustitie als moeders de paar keer dat ze wel vervolgd werden slechts 40 dagen taakstraf krijgen terwijl vaders voor een vergelijkbaar vergrijp tien jaar of langer worden opgesloten (extreem verschil in strafmaat van de rechter naar sexe).
En het is vijfdubbele sexejustitie tot slot als de Nederlandse justitie en politie deze criminele moeders in feite faciliteren en helpen om hun misdrijf tot in lengte van jaren in de toekomst ongestraft laten voortzetten.

Een en ander vooral bezien in het licht dat naar schatting ca. 95% van de daders van het misdrijf van ouderlijke onttrekking criminele moeders betreft, tegen slechts 5% vaderdaders. Moeders, als de werkelijke daders van onttrekking, gaan in Nederland geheel vrijuit.

2. De bij voorbaat gebakken lucht van de Assense civiele gijzeling als handhavingsmiddel
Men wil vaders nu met deze gebakken luchtgijzeling uit Assen weer terugvoeren in het totaal ineffeciente en compleet frustrerende CIVIELE familierechtssysteem met zijn niet functionerende handhavingsmiddelen zoals dwangsommen en nu weer deze civiele gijzelingsbeschikking in Drenthe.
Vaders kunnen daarbij niet meer direct bij de politie en justitie terecht, maar worden weer de onbegaanbare weg van het familierecht ingestuurd en moeten met eindeloos trage procedures eerst een dure advocaat inschakelen die dan eerst naar de familierechter moet met vervolgens weer eindeloze beroepsprocedures.
Ze zijn daarbij extreem grote scheppen met geld (ca. 10.000 euro per procedure, en opnieuw ca 10.000 euro bij elk beroep) en tijd kwijt (er gaan jaren aan gerechtsprocedures overheen voor het tot een civiele gijzeling komt) en er gebeurd uiteindelijk weer helemaal niets. Hun kinderen krijgen zij nooit te zien.

De civielrechtelijke weg is kortom een onbegaanbare gebakken luchtweg en ik hoop dat jullie in je uitzending vanavond ook het fatsoen hebben om daar de juiste vragen over te stellen.

Ik heb persoonlijk in 1995/96 ook voor het eerst zo’n gijzelingsbeschikking toegewezen gekregen op mijn ex. Die gijzeling bleek een onbegaanbare weg en is nooit tot uitvoering gekomen. Met het middel wordt dus al tientallen jaren gezwaaid, maar het is nu pas voor het eerst na decennia dat zo’n ding plotseling weer afgestoft wordt en ‘een keertje’ voor een paar luttele dagen tot een feitelijke gijzeling heeft geleid. Het zal de eerste en de laatste keer zijn en dient voor justitie en familierechters alleen als kortdurende afleidingsmanoevre van de strafrechterlijke vervolging art. 279 via politie en justitie.

Mark my words: Volgende week of de week daarna – wanneer de Assense moeder de omgang weer niet zal nakomen en alle berichten wijzen daar nu al op – wordt zij NIET conform de beschikking van de rechter weer opnieuw voor 2 dagen gegijzeld. Want dan is het mediacircus weer over en wordt de zaak stilletjes afgevoerd.
En deze vader zal ondanks het huidige getetter in de media over deze civiele gijzeling zijn kind niet en nooit te zien krijgen. Want moeders wil is in Nederland wet, ook de wil van criminele moeders die de wet aan hun laars lappen.

Want over de sexejustitie en de systematische weigering van politie en justitie om van vaders aangiften van onttrekking (art. 279) tegen moeders op te nemen, als zijnde een wel voor vaders begaanbare weg, daarover berichten de media helaas in het geheel niet.

Laat ik het zo samenvatten.
Vaders zijn de nu decennia durende ongestrafte omgangsfrustratie in het compleet falende en gender racistische Nederlandse familierechts- en justitiesysteem, waardoor momenteel in Nederland ca. 17% van alle kinderen (inderdaad dat zijn in elke Nederlandse schoolklas ca. 4 kinderen en in totaal zo’n 550.000 scheidingskinderen) nagenoeg vaderloos opgroeit door de ongestrafte omgangsfrustratie van criminele moeders, echt meer dan zat.

Aan de gebakken lucht van het bloed zuigende familierecht hebben deze vaders geen enkele behoefte meer.

Hartelijks,

Peter Tromp
Voorzitter

Vaderkenniscentrum
Stichting Kind en Omgangsrecht
_____
Vaderkenniscentrum/KO:
Tel. 030 – 238 3636
_____

Meld- en adviespunt Aangifte Onttrekking Ouderlijk Gezag (art279) bij niet nakomen omgangsregeling bij gezamenlijk gezag van Vader Kennis Centrum: