94. Co-ouderschap? – overgeld.nl [Aangifte 2007]

Telegraaf – Over geld – Aangifte 2007 | Aangifte 2006 | Begrippenlijst | Rekenhulp – do 03 apr 2008, 13:15


Regina de Valk, fiscaliste

Regina de Valk heeft na een studie Nederlands recht bij een grote pensioenuitvoerder gewerkt. Naast haar werk hielp ze als vrijwilliger mensen bij het invullen van hun belastingformulier. Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan Regina de Valk. Klik hier voor de volledige biografie


Co-ouderschap?

AMSTERDAM – Ik heb een vraag over de rechten en plichten van co-ouders wat betreft belastingzaken (heffingskortingen). Mijn vriend heeft een zoontje Job van 4 jaar, waarmee hij samen met zijn ex co-ouderschap heeft. Dit staat vast gelegd in een convenant. Ene week bij de moeder, andere week bij mijn vriend. Job staat ingeschreven bij moeder. Moeder is aanvrager van de kinderbijslag. Kinderbijslag wordt gestort op een gezamenlijke rekening van/voor Job. Moeder verdient ongeveer €27.500 per jaar. Mijn vriend verdient ongeveer €43.000 per jaar.

Wij wonen niet samen, mijn vriend heeft dus geen fiscale partner.

Concrete vraag: Hoeveel krijgt moeder per jaar terug van de belasting (onderverdeeld in de verschillende heffingskortingen/kinderkortinged) en wat krijgt mijn vriend terug wat betreft heffingskortingen?


Bij het beantwoorden van de vraag ga ik ervan uit dat de moeder van Job alleen met Job woont, niet met een partner. Als zij wel een partner heeft vervallen een aantal kortingen.

De kinderkorting bedraagt het maximum van 939 euro voor de moeder van Job,

De combinatiekorting voor zowel haar als uw vriend is 149 euro,

De aanvullende combinatiekorting bedraagt 700 euro, ook voor zowel de moeder als voor uw vriend,

Zij heeft ten slotte ook recht op alleenstaande ouderkorting twv 1437 euro, en op aanvullende alleenstaande ouderkorting twv 4,3% van haar inkomen uit arbeid buiten het huishouden, met een maximum van 1437 euro.

Zowel uw vriend als de moeder van Job hebben ook nog ieder recht op algemene heffingskorting (2043 euro) en arbeidskorting (max 1392 euro).

Uw vriend kan verder waarschijnlijk nog een aftrekpost opvoeren wegens levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar. Wanneer uw vriend namelijk in belangrijke mate heeft bijgedragen in het levensonderhoud van Job dan heeft hij daarvoor recht op een aftrekpost van 330 euro per kwartaal. Bij een kind tussen de 6 en 12 jaar draag je in belangrijke mate bij in de kosten van levensonderhoud wanneer je daaraan meer uitgeeft dan 393 euro per kwartaal.

Onder kosten van levensonderhoud worden onder andere de volgende kosten verstaan : voedsel en kleding, huur, kost en inwoning verzekering, contributies, schoolgelden, schoolboeken, sobere inrichting kamer, kosten halen en brengen kind, kost en inwoning bij vakanties

Het bovenstaande betreft de situatie in 2007. Sinds 2008 is de kinderkorting vervangen door een kindertoeslag.

namens De Telegraaf

Regina de Valk en FNV Belastingservice