Brief van het Samenwerkingsverband Ouders met Jeugdzorg aan Minister Dekker van Rechtsbescherming inzake de brief van 16 GI’s over agressie, intimidatie en geweld door cliënten en ouders

Brief_Samenwerkingsverband_Ouders_met_Jeugdzorg_aan_Justititieminister_Dekker_inzake_brief_16_GIs_over_agressie_initimidatie_en_geweld_door_cliënten_en_ouders
Logo SamenWerkingsVerband Ouders met Jeugdzorg (SWV)

5 november 2019

Aan Minister Dekker voor Rechtsbescherming
/ De bestuurders van de 16 Gecertificeerde Instellingen
/ Het College van Procureurs-Generaals

CC De Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
De leden van de Tweede Kamer
De cliëntenraden van de Gecertificeerde Instellingen

Betreft: Agressie, intimidatie en geweld tegen medewerkers jeugdzorginstellingen door cliënten en ouders

 

Geachte Minister S. Dekker / bestuurders van de 16 GIs in Nederland / College van Procureurs-Generaal,

Gisteren hebben wij via de media kennisgenomen van de brief van de zestien gecertificeerde instel-lingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering ”over agressie, intimidatie en geweld door cliënten en ouders” [1]. Als SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg (“SWV”) voelen wij ons rechtstreeks aangesproken als beschuldigde van strafbare feiten (“agressie, intimidatie, en geweld”).

Wij zijn niet alleen tegen elke vorm van agressie, intimidatie en geweld, maar willen zelfs proactief mee denken over het kwantificeren en oplossen van het probleem. Als zodanig verzoeken wij hierbij om een gesprek met de ondertekenaars van de brief om het gesignaleerde probleem te bespreken.

Volgens de NOS heeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming aangekondigd in gesprek te gaan met politie, Openbaar Ministerie en Facebook om de agressie tegen medewerkers in de jeugdzorg tegen te gaan [2]. Alvorens de Minister in gesprek gaat met handhavers en uitvoerders van sancties, zouden de beschuldigden het prettig vinden, om eveneens door de Minister gehoord te worden. Voor veel mensen is Facebook een middel om gebruik te maken van hun recht op vrije meningsuiting, en in geval van conflicten met jeugdzorg is het veelal de enige manier om gehoord te worden. Wij willen dit graag toelichten.

Ook verzoeken wij om een separaat gesprek met de leiding van het OM / het college van procureurs-generaal. De focus van dat gesprek zal zijn de weigering van het OM om bewezen strafbare feiten van jeugdzorg medewerkers tegen cliënten en ouders te vervolgen.

Tot slot bevreemdt het ons, dat de GI’s de publiciteit zoeken, zonder de omvang en de ernst van het probleem ooit te hebben besproken met hun cliëntenraden.

Hoogachtend,

mr Alfred Groenen, MCL/MBA/MBI

Namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg:

Voetnoten

[1] https://nos.nl/artikel/2308879-jeugdzorg-wil-actie-tegen-agressie-je-bent-gewaarschuwd-ik-maak-je-kapot.html

[2] https://nos.nl/artikel/2308943-minister-geschokt-door-heftige-incidenten-in-jeugdzorg-kondigt-overleg-aan.html

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.