Politiek en vaderschap: De PvdA

Commentaar

De PvdA zakt steeds verder weg in de politieke peilingen en bevindt zich in een zware inhoudelijke crisis. In het linkse geweld tussen SP met zijn accent op het collectief aan de ene kant en D66 en GL met zijn accent op het individu aan de andere kant, zoekt de partij naar inhoudelijke vernieuwing, een nieuwe koers en een nieuw eigen geluid. Dat leidt tot veel debat binnen de partij gericht op vernieuwing en biedt kansen tot gewenste bijstellingen van het nu eenzijdige partijprofiel.

Scheidend partijvoorzitter Ruud Koole zegt daarover in een interview in Trouw vandaag 13 oktober 2011 ondermeer:

“Maar echt de PvdA zoals die nu is, heeft nog steeds bestaansrecht. Het is niet zo dat links helemaal wordt vertegenwoordigd door de SP. De SP staat met de rug naar de toekomst. Die partij is anti-Europees, terwijl de PvdA sterk Europees gericht is. De SP houdt vast aan de AOW-leeftijd op 65 jaar, terwijl de PvdA gezien de vergrijzing vindt dat er aan die leeftijd nu iets gedaan moet worden. Aan de andere kant zijn GroenLinks en D66 sterk gericht op individuele vrijheid. Terwijl de PvdA vanouds een balans zoekt tussen individu en gemeenschap. Het is de klassieke opdracht van de PvdA een brug te slaan tussen die twee, tussen markt en vrijheid aan de ene kant en sociaal-democratische waarden als gelijke kansen en solidariteit aan de andere.”

Zie voor dit interview verder:

‘PvdA moet hervormen, ondanks de achterban’
TROUW – Politiek – Wilfried van der Bles ? 13/10/11, 13:54
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/2966056/2011/10/13/PvdA-moet-hervormen-ondanks-de-achterban.dhtml

De partij heeft zich in het verleden echter vooral te sterk geïsoleerd van ouders en kinderen en hun relatie- en familieverbanden en dan vooral van vaders, van betrokken vaderschap en van gelijkwaardig ouderschap vòòr en na de scheiding. In de partij heerst een relatie- en vadervijandig klimaat. Veel meer aandacht voor het in de diverse levensgebieden (relatie, gezin, werk, (jeugd)zorg, school, etc.) weer mogelijk maken en met beleid ondersteunen van betrokken vaderschap en gelijkwaardig ouderschap in nieuwe relatievormen voor en na de scheiding zou de partij m.i. geen windeieren leggen en kan de partij – als herboren brugpartij tussen individu en samenleving – m.i. weer opnieuw aantrekkelijk maken voor brede groepen Nederlanders. Nederlanders die de partij nu teveel associëren met allerlei familie- en vadervijandige deelbelangen en groepen.

Samenvattend pleit ik daarom voor een koerswijziging van de PvdA gericht op het programmatisch uitwerken en uitvoeren van een beleid dat mensen rond de zorg voor en opvoeding van de eigen kinderen weer bij elkaar brengt, in plaats van zoals nu uit elkaar drijft. Dat impliceert vooral ook een vaderinclusief beleid (i.p.v. het huidige vaderexclusieve beleid), dat gericht is op het terugbrengen van vaders en vaderschap in het leven van kinderen, het bevorderen van betrokken vaderschap en van gelijkwaardig ouderschap op alle beleidsterreinen waar dit relevant is.

Ik doe daarom een beroep op ouders en vaders die lid zijn van de politieke partij PvdA om actief aan dit debat binnen de PvdA deel te nemen en de toekomstige koers van de partij mee vorm te geven waarbij ruimte geschapen wordt voor een koerswijziging waarbij gelijkwaardig ouderschap, betrokken vaderschap en een meer vaderinclusief beleid bevordert en ondersteunt wordt. Opgroeiende kinderen hebben immers recht op de zorg en betrokkenheid van beide ouders. Dan gaat het hen ook veel beter.


Drs. Peter Tromp
Voorzitter Vader Kennis Centrum (VKC)