Vaders Voor Lezen winnaar Vaderdagtrofee 2015

Zondag is het vaderdag. Niet alleen vaders worden dan in het zonnetje gezet, maar ook goede vader-kind-initiatieven. De jury van de Vaderdagtrofee m/v heeft tijdens het zevende Vaderschapssymposium de vaderdagtrofee 2015 toegekend aan de campagne Vaders Voor Lezen van de Leescoalitie. Gerlien van Dalen, directeur van Stichting Lezen, nam namens de Leescoalitie de trofee op het symposium in ontvangst.

 

Winnaar Vaderdagtrofee Vaders Voor Lezen
Winnaar Vaderdagtrofee Vaders Voor Lezen

De campagne Vaders Voor Lezen richt zich primair op de vaders die jonge kinderen hebben. Het blijkt dat het voorlezen door vaders veel impact heeft op de taalontwikkeling van het kind. In vergelijking met moeders, stellen vaders tijdens het voorlezen meer waarom-vragen, gebruiken meer moeilijke, onbekende woorden, en vragen ze vaker om opheldering en uitleg. Ook verzinnen ze meer nieuwe verhaallijnen. Deze aanpak, al dan niet bewust, is prikkelend voor kinderen. Dit wordt niet alleen verondersteld om de interesse in lezen te stimuleren, maar is ook erg belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Vaders maken er een uitdagend spel van, slaan vaak een brug van het verhaal naar de buitenwereld en dagen het kind uit om daarop te reageren.  De campagne Vaders Voorlezen is er op gericht om op landelijk niveau deze voordelen kenbaar te maken en mannen in beweging te brengen zodat de positieve effecten van het voorlezen door vaders grootschaliger kunnen worden benut.

De campagne Vader Voor Lezen biedt aan bedrijven en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om binnen het werk het voorleesklimaat onder hun medewerkers te bevorderen. Als een bedrijf of instelling zich inschrijft, krijgt het alle benodigde informatie en materialen zodat de werknemers/medewerkers (vaders) ermee aan de slag kunnen gaan. Deze werkwijze stelt bedrijven en instellingen in staat om hun bijdrage te leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO).

De jury over de campagne Vaders Voor Lezen:

Nog steeds heeft het (voor)lezen het imago een typische vrouwenbezigheid. Vaders lezen minder vaak voor dan moeders, praten minder vaak met hun kinderen over boeken, nemen hun kinderen minder vaak mee naar de boekhandel of bibliotheek, geven minder vaak boekentips, doen minder vaak een boek cadeau en lezen minder vaak zelf een boek in het bijzijn van hun kind. Ook op school en in de bibliotheek zijn leesopvoeders overwegend vrouwen. De campagne ‘Vaders Voor Lezen’ is erop gericht om juist mannen te motiveren met boeken bezig te zijn; specifiek voor te lezen; met het oog op de bewezen effecten van de voorlezende vaders op de (taal)ontwikkeling van het kind. Voorlezen is bij uitstek een activiteit die de band tussen kind en ouder kan versterken, omdat vader en kind tijdens het lezen dicht bij elkaar zijn, zowel fysiek als emotioneel.

De campagne mobiliseert veel BN-ers om zich uit te spreken voor het belang van voorlezen door vaders. Zij nemen daarbij zichzelf graag als voorbeeld. Het gebruik van BN-ers is strategisch, omdat men hiermee landelijk veel gezinnen bereikt.

De Vaderdagtrofee is een initiatief van het Vader Kennis Centrum en is dit jaar voor de zevende maal uitgereikt door Peter Tromp, voorzitter van de jury voor de Vaderdagtrofee, aan die persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar het meest verdienstelijk maakte voor het verbinden van kinderen met hun vaders. 

Vaderdagtrofee 2015
Vaderdagtrofee 2015

Het Vaderschapssymposium met de uitreiking van de trofee worden jaarlijks op de vrijdag voor Vaderdag georganiseerd door het Vader Kennis Centrum in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en handelde dit jaar over het thema Waar staat papa?’. Vaderdagtrofee m/v en Vaderschapssymposium worden beiden mede mogelijk gemaakt door De Bernard van Leer Foundation.