427. Voorlopige versie nieuwe DSM-V is online

Voorlopige versie van DSM-V online
Bron: Nederlands Jeugdinstituut, 15 februari 2010

In de voorlopige vijfde versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V), het handboek voor psychiatrische diagnoses, is een nieuwe kinderstoornis opgenomen. Kinderen met ‘Temperament-disregulatie met disforie’ reageren minstens driemaal per week buitenproportioneel fel op ‘gewone stressoren’. Tussen de uitbarstingen door zijn de kinderen prikkelbaar, boos of somber.

Daarnaast komt het onderscheid tussen de diverse vormen van autisme te vervallen. De stoornis van Asperger, de autistische stoornis, de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd, de stoornis van Rett en de pervasieve ontwikkelingsstoornis, bekend als PDD-NOS, worden straks allemaal gediagnosticeerd als ‘autisme-spectrumstoornis’.

De voorlopige versie van de DSM-V is op 10 februari online gezet. Tot 20 april kan er commentaar worden geleverd. Daarna buigen deskundigencommissies zich er over en is er twee jaar tijd voor aanvullend onderzoek. De Amerikaanse vakvereniging van psychiaters zal de DSM-V naar verwachting in mei 2013 publiceren.

Meer informatie: Artikel NRC Next; Website DSM-V

Bron: NRC Next, 12 februari