513. Oproep: formeren groep voor reactie raadpleging EU over kinderrechten

De EU Commissie doet een openbare raadpleging over de de rechten van het kind. http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0009_en.htm Dit…

72. Jaarbericht Kinderrechten 2008, Defense for Children en de door de jeugdzorgsector en Den Haag buitenspel gezette ouders en burgers

Inleiding Eenieder die al wat langer meeloopt in de wereld van jeugdzorg en kinderbescherming weet genoegzaam…