Rechtsbijstand en ‘proces-stalking’: Draai de subsidiekraan dicht

Vooral vaders hebben tijdens en na een (echt-)scheiding rond de vraagstukken kind, omgang en gezag met torenhoge rekeningen te maken van de advocatuur.

Het financieel laten ‘leeg bloeden’ van een vader kent een duidelijke oorzaak: er wordt in veel gevallen rechtsbijstand aan de advocatuur van de moeder verstrekt. Erg veel advocaten in het familierecht-circuit en de (echt-)scheidingsindustrie maken dan ook structureel misbruik van deze subsidie door:

  • constante vertragingen, belemmeringen en eindeloze correspondenties
  • indienen van onfatsoenlijke verzoeken aan de rechtbank
  • uren draaien waar het maar kan, ook tijdens bemiddeling, onderzoeken door de Raad van de Kinderbescherming (RvdK) etc
  • het vechten bevorderen omdat dat meer declarabele uren oplevert en daarom beter betaald wordt

Deze inzet van de gesubsidieerde echtscheidingsindustrie is niet door een klacht bij de orde van advocaten te stoppen, dat werkt voor geen meter.

Wat ik uit eigen ervaring kan aanbevelen is het indienen van een formeel correcte klacht bij de Raad voor de Rechtsbijstand (RVR) van uw regio volgens hun klachtenreglement over de medewerker van deze instantie welke over de subsidie voor het toevoegingsverzoek van de advocaat en het daarop volgende misbruik heeft besloten.

Deze kosteloze inspanning vraagt niet veel kracht of tijd en is zeer effectief. Dat kan ik uit eigen ervaring bevestigen.

Het is voldoende om een aantal stukken van de advocaat in kwestie en een soort overzicht van de gesubsidieerde inspanningen met de klacht voor te leggen en deze dan aan te houden tegen artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Mensenrechten (EVRM, Art. 8) over het recht op “family life”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Article_8_of_the_European_Convention_on_Human_Rights

Over het verplicht toestaan van omgang en gezag van vaders zijn bij het Europees Hof voor de Mensenrechten meervoudig en succesvolle uitspraken geweest. Het is een complexe materie en helaas heeft Nederland nog steeds niet alle verplichtende uitspraken van het Europees Hof voor de Mensenrechten in nationale wetgeving omgezet. Maar de situatie betreffende omgang voor vaders – ook voor vaders zonder gezag – is de afgelopen 10 jaar ook vanuit het Nederlandse ministerie van (veiligheid en) justitie duidelijk verbeterd.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29520/kst-29520-1

Maar sommige schadelijke advocaten worden nog steeds gesubsidieerd om zelf het beleid van het Ministerie van (Veiligheid en) Justitie te omzeilen en de vader financieel leeg te laten bloeden voor zijn recht op omgang en gezag en dat mag gewoon niet.

De klacht dient daarom dan ook zo te worden opgezet en geformuleerd dat het handelen van de medewerker van de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) niet conform bestuursrechtelijke verplichtingen volgens beleid van het Ministerie van (Veiligheid en) Justitie was. Dat de medewerker van de RvR onvoldoende of geen inzicht heeft gehouden met de door deze te toetsen vraag of er überhaupt sprake kan zijn van subsidie omdat het handelen van de advocaat/aanvrager van Rechtsbijstand in strijd is met uitspraken van het Europees Hof voor de Mensenrechten.

In het dagelijkse leven beslissen en ondertekenen deze RvR medewerkers honderden van subsidie-aanvragen per week en duiken bijna nooit in de stukken, komen dus hun verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige behandeling en afweging volgens het bestuursrecht niet na.

Dit is een structureel probleem binnen het toekenningssysteem van de RvR waarbij miljoenen Euro’s het raam uitgegooid worden met als gevolg dat weer overal bezuinigingen noodzakelijk worden geacht. Om het nog een keer duidelijk te maken: de klacht gaat NIET direct over omgang, niet direct over de advocaat, niet om het familierecht, niet om strafrecht of zoiets maar alleen om het bestuursrecht en een zorgvuldige behandeling en afweging van de rechtsbijstandsaanvraag door de medewerker van de RvR.

Deze aanpak heeft als voordeel dat een einde wordt gemaakt aan het eindeloos kosteloos blijven procederen door de tegenpartij (zgn. proces-stalking) op kosten van de Nederlandse staat. Opeens werkt de moeder dan weer zelf wel mee of zij betaald haar procedures en toestanden dan zelf. (Zie verder voor “proces-stalking” bij (v)echtscheidingen ook de VARA-Zembla documentaire “Vechtscheiden”, d.d. donderdag 10 oktober 2013).

De door u ingediende klacht wordt o.a. door de RvR directeur, een interne klachtenbehandelaar, als je het zelf nuttig vind ook door een begeleider (vertrouwenspersoon, kennis) voor u en uzelf behandeld. Er komt sowieso een hoorzitting. Daar zit je dan, als je een beetje netjes tevoren en goed gekleed aankomt, in de kamer van de directeur persoonlijk. En dat is ook de juiste plek, je wordt netjes behandelt, zij geven jou een goede koffie.

Dat is de plaats waar je persoonlijk het misbruik van de subsidie zowel in uw eigen geval als op structureel vlak kunt verwoorden en toelichten zonder dat je daarbij te diep op je eigen geval hoeft in te gaan. Als je jezelf een beetje netjes en serieus opstelt dan krijg je normaal gesproken van de directeur van de RvR ook alle aandacht en medewerking. Laat ook doorschemeren dat je begrip hebt dat een RvR-medewerker niet alle stukken kan doornemen. Doel is dan ook niet om deze medewerker te “hangen”. Doel is gewoon de subsidiekraan voor proces stalking dicht te draaien. Dus, je kunt ook een “deal”maken: je kunt je klacht over de RvR medewerker terugtrekken als zij onmiddelijk alle subsidies van deze advocaat en dan niet alleen voor dit geval stop zetten en deze advocaat op hun interne “zwarte lijst”zetten. Dat werkt prima. Dat geeft jezelf dan ook een geweldig gevoel.

De RvR zijn het structureel misbruik van vechtadvocaten in het familierecht namelijk ook spuugzat, zij zien de tonnen vol centjes voor de onzinnige “gedachtenfruzzels” van de echtscheidingsindustrie ook al lang niet meer zitten.

Subsidie aan Nederlandse advocaten die uitspraken van het Europese Hof van de Mensenrechten artikel 8 over omgang (verplicht) en gezag (gedeeld) negeren of omzeilen mag niet. Als hierover opnieuw meerdere gevallen bij het Europees Hof voor de Mensenrechten voorgelegd worden, volgt er een boete voor de Nederlandse staat.

En dat was ook in mijn geval het punt tijdens de klachtenprocedure tegen de RvR waarop onmiddelijk alle subsidies door de RvR aan de intussen 5 (!) advocaten van moeder stop zijn gezet. Dat was een belangrijke stap voor vervolgacties waarin ik daarna dan snel met behulp van mijn eigen advocaat zonder subsidie wel regelmatig omgang en zelfs een dwangsom bij het niet naleven van de omgangsregeling tegen de langdurig dwarszittende moeder kon doorzetten. Na de rechterlijke uitspraak over de dwangsom (in kort geding) op het niet naleven van de eerder vastgestelde omgangsregelingen waren er nog maar twee maanden nodig om daadwerkelijk beslag door te voeren op het salaris van de moeder. Tegelijkertijd was er geen subsidie meer voor haar vele advocaten, dus, opeens werkten toen tenminste de toch al minimale omgangsregelingen weer. Tot mijn zoon 12 jaar oud werd. Toen ontstonden weer nieuwe toestanden en waren nieuwe en andere maatregelen nodig. Hierover zal ik het in een volgend artikel hebben.

Voor vragen hierover staat Vader Kennis Centrum per email beschikbaar.

secretariaat@vaderkenniscentrum.nl

 

De auteur van deze tekst is bekend bij het Vader Kennis Centrum.